Lavola participa al Pla Clima de Barcelona

Lavola participa al Pla Clima de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona vol ser una ciutat neutre en emissions al 2050 i, com a primer pas per aconseguir-ho, s’ha proposat que les emissions de gasos d’efecte hivernacle disminueixin, com a mínim, un 45 % d’aquí al 2030. Aquest valor, primer...