El Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) tramitarà la certificació energètica dels més de 250 edificis educatius de la ciutat de Barcelona. L’actual normativa obliga a tots els edificis a disposar d’aquesta certificació i, per fer-ho, el CEB ha organitzat una licitació pública on ha guanyat la proposta de Lavola.

L’assistència tècnica que s’oferirà s’estendrà fins al setembre de 2019 i inclourà la utilització de sistemes que permetran fer un seguiment online de l’estat del projecte. A més, hi haurà la possibilitat de veure’n els resultats en mapes interactius a través de l’eina MyMaps. Aquests mapes es podran visualitzar des de qualsevol lloc i per qualsevol mitjà sempre i quan es tingui connexió a Internet.

El Consorci d’Educació de Barcelona disposarà en breus de les etiquetes energètiques a l’entrada dels seus centres. D’aquesta manera, els diferents centres educatius que pertanyen al CEB disposaran de les certificacions energètiques penjades a l’entrada i així es podrà saber quin nivell d’eficiència tenen les escoles bressol, les escoles de música, els instituts, els centres d’ensenyament artístic, els centres d’educació especial i els centres d’educació infantil i primària.

La proposta presentada s’ha basat en l’experiència que posseeix l’empresa en el camp de la consultoria energètica i, particularment, en la gestió de certificacions voluntàries o obligatòries per garantir el compliment de la normativa vigent.