Per què Clade?

Intercooperació i influència per a consolidar l’economia
de triple impacte, des de l’economia social

Intercooperació

Coordinem els interessos individuals amb els del grup per optimitzar sinèrgies i aprofitar el nostre know how.

Projectes compartits

Projectes entre membres per aprofitar sinèrgies i generar valor.

Coneix els nostres projectes

Grups d'interès mutu

Grups de treball per compartir solucions i definir projectes de millora a reptes comuns.

Influència

Sumem esforços per tenir més força i capacitat d’influència davant les administracions i altres públics estratègics pel que fa a la presa de decisions i les polítiques que afecten els membres del grup i l’economia social en general.

Trobades

Sessions amb representants del món econòmic per a fomentar el coneixement mutu.

Coneix les nostres trobades

Reunions estratègiques

Reunions one to one dels representants de Grup Clade amb administracions i organitzacions estratègiques perquè les seves propostes siguin tingudes en compte.

Tot plegat per proporcionar una alternativa
necessària i transformar l’economia en clau social.

Per a més informació

---

2 + 6 =