Economia
Social

L’Economia Social aconsegueix alinear l’interès social amb l’interès empresarial a partir d’un fort arrelament al territori, la creació d’un teixit social, una gestió professionalitzada i la reinversió dels beneficis en els propis objectius socials.

És el conjunt d’activitats econòmiques i empresarials que, des del sector privat i perseguint l’interès general econòmic o social (o ambdós) duen a terme empreses i organitzacions (cooperatives, societats anònimes laborals, mutualitats, fundacions, entre altres), seguint uns principis bàsics comuns: (1) prioritzar les persones i l’objecte social per sobre del capital i el benefici, basant la seva gestió en la gestió democràtica i participativa i fomentant el treball de qualitat; (2) repartir la riquesa reinvertint els resultats en els propis objectius socials; (3) promoure la solidaritat interna i amb la societat.

Els nostres projectes,
les nostres eines

Des de Grup Clade hem desenvolupat molts projectes d’intercooperació al llarg de la nostra història. Projectes que contribueixen a assolir els nostres objectius

Àmbits i aprenentatges

Els nostres aprenentatges venen del tipus de desenvolupament econòmic que promovem:

Governança

Una manera de fer negoci democràtica, transparent, amb rendiment de comptes i presa de decisions col·legiada amb retorn de tota la comunitat.

Persones

Projectes amb una visió a llarg termini, que posen a les persones al centre de tot, donant resposta a les seves necessitats i, alhora, reinvertint els beneficis en els propis projectes, oferint així serveis d’interès social.

Territori

Projectes que aposten per l’entorn més proper, on generen negoci, donen feina als veïns i veïnes i on donen compliment als deures fiscals.