Els nostres
membres

Actualment el grup està format per 11 membres, tots ells empreses i organitzacions que aposten per projectes a llarg termini, sòlids i amb propòsit; destaquen per una solvència econòmica contrastada i per la qualitat i professionalitat en la seva gestió en diferents sectors estratègics: educació, agroalimentació, subministraments, atenció a les persones, cultura i salut.