Transparència

Informació relativa a Clade Grup Empresarial d’Economia Social en compliment als requeriments de la Llei 14/2015, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya.

Informació institucional

Clade és un grup d’empreses, la majoria cooperatives, que provenen de diferents sectors d’activitat i comparteixen uns valors i una manera de fer, en el marc de l’economia social.

Els seus valors principals són la participació de les persones a l’empresa, la responsabilitat social i l’afany de col·laborar, a través de la intercooperació.

La seva manera de fer les porta a gestionar les organitzacions buscant l’excel·lència, potenciant la creativitat i la innovació, per tal de créixer i ser competitives i eficients, creant riquesa i ocupació estables.

Estructura organitzativa

Òrgans de govern

  • Assemblea General
  • Consell Rector. El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General.

Consellers

Càrrec Societat Representant
Presidència SUARA SERVEIS, SCCL Tomàs Llompart i Coll
Vicepresidència 1a Abacus Cooperativa Salvador Garcia-Ruiz
Vicepresidència 2a CORMA, SCCL Mario Herreros
Vicepresidència 3a ESCOLA SANT GERVASI, S.C.C.L. David Cos
Secretari FUNDACIÓ BLANQUERNA Enric Xicoy Comas
Vocal COMUNITAT MINERA OLESANA, SCCL Joan Arévalo i Vilà
Vocal Agrària Plana de Vic Secció de Crèdit Daniel Bassas
Vocal Orquestra Simfònica del Vallès, SAL Òscar Lanuza
Vocal PREVISORA GENERAL Jordi Busquet
Vocal Fundació Sanitària Sant Pere Claver Carles Descalzi

Equip Tècnic

Càrrec Representant
Direcció General Maria Teixidor
Direcció Executiva Ramon Roig Solé
Comunicació Joan Marc Claramunt

 

Informació Econòmica

Contractes, convenis i subvencions de l’Administració Pública

Subvenció. Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya. Subvenció per la Línia 2 de Projectes singulars de generació d’ocupació i creació de cooperatives i societats laborals per al projecte de Creació de cooperatives de consumidors per al subministrament d’aigua a municipis de Catalunya

Quantitat: 127.064,63 executats, de 200.000 € atorgats.

Subvenció. Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya. Subvenció per la Línia 1. De Projectes singulars de promoció de l’economia social i la creació de cooperatives i societats laboral, EIX A per al projecte de Creació d’un Observatori de l’Economia Social a Catalunya

Quantitat: 200.000 € atorgats.