Transparència

Com a grup, la transparència i el Bon Govern impregnen tota la nostra activitat. Promovem que els recursos s’utilitzin de forma ètica i responsable, posant el focus en les persones i el benefici social.

Missió

Impulsem un projecte comú d’economia social i el desenvolupament empresarial eficient i sostenible dels nostres socis, tot aportant coneixement, eines de gestió i oportunitats de cooperació, i multiplicant les nostres capacitats.

Visió

Serem un referent empresarial pel nostre model participatiu centrat en les persones, operant de forma eficient sota criteris d’innovació i sostenibilitat, i creador de valor i ocupació de qualitat, contribuint a la transformació de l’economia en clau social des dels aprenentatges de l’economia social.
Valors
Compartim els valors de l’Economia Social que posa el focus en les persones, es basa en la transparència i els valors que compartim:

COMPROMÍS AMB LES PERSONES I ARRELAMENT TERRITORIAL: promovem el sentit de comunitat que vertebra l’economia i la societat; entre treballadors, amb clients i amb l’entorn.

PROJECTES AMB VISIÓ A LLARG TERMINI: treballem projectes amb voluntat de permanència, per tant, d’innovació permanent per a adaptar-se a les necessitats de les persones.

SOLIDARITAT I EQUITAT ECONÒMICA: sota el principi de solidaritat, ja sigui apostant per una proporció equilibrada de les retribucions en tota la comunitat de socis i/o treballadors; reinvertint els beneficis en els propis projectes; proporcionant serveis d’interès per les persones o l’interès general.

GOVERNANÇA i GESTIÓ de QUALITAT: democràtica, transparent, amb rendiment de comptes i presa de decisions col·legiada amb retorn de tota la comunitat.

Òrgans de govern

L’Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de Grup Clade,
que delega la gestió en un Consell Rector,
format pels directors generals de les societats membres.

Tomàs Llompart

Codirector general de Suara Cooperativa i president del grup Clade

Oriol Soler

Director General d’Abacus Cooperativa i vicepresident primer de Grup Clade

Mario Herreros

Director General de Corma i vicepresident segon de Grup Clade

David Cos

President d’Escola Sant Gervasi i vicepresident tercer de Grup Clade

Enric Xicoy

Secretari General de la Fundació Blanquerna-URL i secretari de Grup Clade

Joan Arévalo

Director General de Comunitat Minera Olesana i conseller de Grup Clade

Daniel Bassas

Director General de Cooperativa Plana de Vic i conseller de Grup Clade

Òscar Lanuza

Gerent d’Orquestra Simfònica del Vallès i conseller de Grup Clade

Jordi Busquet

Director General de Previsora General i conseller de Grup Clade

Carles Descalzi

Gerent del Grup Pere Claver i conseller de Grup Clade

David Pardo

Director General de Fedefarma i conseller de Grup Clade

Equip Tècnic

El Consell Rector delega la gestió operativa a
un equip tècnic que assumeix la direcció del grup

Maria Teixidor

Direcció General de Grup Clade

Ramon Roig

Direcció executiva de Grup Clade

The Almond Connection

Comunicació

La nostra activitat

Si vols conèixer la nostra activitat pots consultar: