Fa quatre anys, al 2014, Lavola es va adherir a la secció A del programa “Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción”. Aquest fet va implicar que s’hagués d’elaborar un inventari d’emissions i que es definís un pla de reducció d’emissions.

Durant aquests quatre anys Lavola ha renovat el segell CALCULO de forma consecutiva. Gràcies a això, i com a conseqüència d’una evolució decreixent de les emissions relatives, Lavola ara ha obtingut el segell CALCULO REDUZCO, que premia el compromís i bona feina feta en la lluita contra el canvi climàtic.

El programa “Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción”, l’adhesió al qual és voluntària, posa a disposició de les organitzacions una calculadora específica per calcular les emissions, de manera que puguin fer l’inventari i definir el pla de reducció.

Concretament, les emissions que s’han de calcular són les emissions directes vinculades al consum de combustibles de fonts fixes, fonts mòbils i les fugues de gasos refrigerants (abast 1) i les emissions indirectes vinculades al consum d’electricitat d’origen extern (abast 2).