L’experiència de més de 35 anys de Lavola acompanyant a la transformació d’organitzacions, territoris i persones compromeses amb un món més sostenible, s’uneix als mètodes, experiència, eines i enfoc innovador de Minka-dev per a l’estructuració de negocis sostenibles que resolguin problemes socials i mediambientals.

Minka-dev ha desenvolupat projectes a Amèrica Llatina, Europa i Àfrica amb empreses, organitzacions nacionals i internacionals i del tercer sector, identificant més de 100 oportunitats de negocis sostenibles a través del seu marketplace, creant i acompanyant en desenes de connexions de mercat i negocis estructurats, que integren indicadors de creació de valor social i mediambiental.

Així doncs, Lavola -que acompanya a les organitzacions per a incorporar la sostenibilitat a la seva estratègia, des de la diagnosi a la rendició de comptes, passant pel pla d’acció i les mètriques- s’enforteix gràcies a la incorporació dels mètodes i eines de Minka-dev per a transformar problemes i ineficiències en negocis viables, innovadors i sostenibles.

Celebrem aquesta unió de propòsits i la posem al servei dels nostres clients per a continuar avançant en l’activació d’un desenvolupament econòmic bo per a les persones i bo per al planeta.