Categoria: 2022

Suara suma forces amb FEANTSA contra el sensellarisme

Suara és membre de FEANTSA (Federació Europea d'Organitzacions Nacionals que treballen amb les persones sense llar) des de 2021. L'objectiu fonamental d’aquesta ONG és prevenir i erradicar el sensellarisme i l’exclusió social per la manca d’habitatge a Europa. El programa de treball de FEANTSA està finançat per la UE amb caràcter anual i consta de:
  • Intercanvis transnacionals (conferències, clústers temàtics, etc.)
  • Lobbying (nivell...
LLegir més