Any fundació

1970

Tipologia entitat

cooperativa de treball associat

Sector

educació

Som una cooperativa de treball associat amb més de 50 anys d’història. Situada des del 1970 a Mollet del Vallès, oferim estudis d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i cursos de qualificació professional a més de 1.800 alumnes.

VARIABLES DE VALOR ESCOLA SANT GERVASI

 

 • FORMACIÓ ACADÈMICA REGLADA
 • FORMACIÓ ACADÈMICA COMPLEMENTÀRIA
 • FORMACIÓ EN VALORS
 • TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
 • FOMENT I PROMOCIÓ DEL COOPERATIVISME
 • RECOLZAMENT A LES NECESSITATS DELS ESTUDIANTS
 • OFERTA SERVEIS COMPLEMENTARIS
 • PARTICIPACIÓ EN L’ENTORN EDUCATIU
 • ACTIVITATS D’INTERÈS GENERAL PER A LA COMUNITAT
 • BENEFICIS SOCIALS
 • FINANÇAMENT PROJECTES EMPRESARIALS
 • INSTAL·LACIONS
 • EMPLEABILITAT I ORIENTACIÓ LABORAL

VALORS ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA