Any fundació

1989

Tipologia entitat

Mutualitat de previsió social

Sector

Assegurances ètiques i solidàries

A Previsora General som una mutualitat sense ànim de lucre. O, en altres paraules: ens comprometem a no fer negoci amb la tranquil·litat dels nostres mutualistes. Oferim assegurances adaptades a diferents circumstàncies i necessitats: autònoms, empreses i de salut. 

El nostre compromís és real i demostrable des que vam néixer  com a mutualitat de Previsió Social i que es materialitza amb l’obligació legal de reinvertir els nostres beneficis econòmics a millorar els serveis i cobertures que oferim als nostres clients.  Treballem per a ser una alternativa a l’assegurança tradicional, posant l’economia al servei de les persones i treballant per a aconseguir una societat més amable i solidària, buscant noves solucions per a generar valor als nostres mutualistes i també col·laborem activament amb el teixit empresarial de L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA a Catalunya.