Any fundació

1966

Tipologia entitat

Cooperativa Agrària de Primer Grau

Sector

AGROPECUARI

La Cooperativa Plana de Vic pretén incrementar i posar en valor la producció dels seus socis i sòcies, fer les explotacions més eficients i competitives i trobar noves vies de comercialització a través d’una marca forta i innovadora.

La Cooperativa controla de manera integral el procés de producció de l’alimentació: des de l’origen, amb la fabricació d’alimentació per als animals, fins a la comercialització dels seus productes, passant per la gestió integral de les granges (benestar animal i tots els serveis tècnics vinculats a les explotacions).

Algunes dades del nostre IMPACTE i VALOR SOCIAL 

  • Diferència salarial (forquilla salarial): 3,6
  • Bretxa salarial de gènere: no existeix per un mateix lloc de treball entre homes i dones.
  • Redistribució dels beneficis: retorn cooperatiu entre els socis/sòcies.