Any fundació

1968

Tipologia entitat

Cooperativa de consum amb sòcies de treball

Sector

Cultura, Educació, Consum

Som una organització de referència en l’educació, la cultura i el lleure que crea i distribueix continguts i productes de qualitat per contribuir a un país i un món millors des dels valors del cooperativisme.

Algunes dades del nostre IMPACTE i VALOR SOCIAL 

Redistribució dels beneficis. Des dels valors del cooperativisme i l’economia social, potenciem un model de gestió sòlid, rendible i eficient amb propietat compartida, que posa l’accent en les persones i busca la transformació social.

Altres indicadors possibles:

  • Socis de treball 548 
  • Socis de consum 1.029.428
  • 70,86% dones totals plantilla
  • 42,86% dones en llocs directius
  • Hores de formació 6.670