L’exercici 2023 de Suara Cooperativa es va tancar amb resultats positius, gràcies a l’increment d’activitat que s’ha traduït en un augment també del volum de negoci i dels fons propis.

Així es desprèn dels comptes presentats i aprovats a l’Assemblea Ordinària de l’organització aquest passat dissabte, que ha comptat amb una elevada participació del 80% de les persones sòcies.

En aquest context, Suara Cooperativa ha registrat uns ingressos d’explotació de 133,3 milions d’euros el 2023, el que representa un creixement del 11,3% respecte a l’exercici anterior. D’altra banda, El valor social integrat de Suara el 2023 ha estat de 282,9 milions d’euros, un creixement del 23,7% respecte al 2022. Aquest valor social es calcula tenint en compte factors com la millora de la qualitat de vida de les persones ateses, la generació d’ocupació, el desenvolupament professional i la innovació, entre d’altres.

El creixement de Suara ha permès ampliar la seva presència territorial amb activitats a 24 comarques catalanes a més de les Balears, Castella-i-Lleó, Navarra, La Rioja, Cantàbria, Astúries, Galícia, Madrid i també a Xile.

Les dones representen el 85% del total de persones sòcies de Suara i ocupen 8 dels 9 seients al Consell Rector

En un país on les dones directives encara estan en franca minoria, Suara Cooperativa és una clara excepció. Una bona mostra d’això és que aquest dissabte un dels punts claus d’assemblea era l’elecció de quatre persones membres del Consell Rector, de les quals tres de les escollides han estat dones. Amb això, les dones són àmplia majoria en el Consell Rector, on ocupen vuit dels nous càrrecs existents.

En el cas del Consell de Direcció Estratègic les dones ocupen el 78% dels càrrecs. Aquesta representació en els òrgans de direcció és una conseqüència lògica de la composició de l’Assemblea, ja que un 85% de les persones sòcies són dones. Cal destacar que el 2023 va tancar amb 1.574 persones sòcies, un 10,5% més que el 2022. Amb el que portem d’any, aquest nombre s’ha enfilat fins a les 1.673 persones sòcies.

D’altra banda, les dones representen el 89% de les 5.322 persones treballadores, tant sòcies com no. La xifra de persones contractades ha augmentat un 6,5% el 2023 en comparació al 2022 (4.979 persones treballadores). En el cas del 2023, un 70,1% ho són amb contractes indefinits, mentre que un 28,7% són sòcies en actiu. L’edat mitjana de les persones treballadores a Suara és de 44,5 anys.

El compromís de Suara Cooperativa amb les persones treballadores es tradueix, per exemple, en una intensa tasca formativa que l’any 2023 va superar les 71.000 hores, un 8% més que el 2022. A part d’impulsar la formació, Suara vetlla per la salut de les treballadores d’una manera integral i holística, tenim en compte l’aspecte psicològic, emocional, físic, nutricional i financer, entre altre amb iniciatives com la plataforma Benestarum o el Protocol contra la violència vers les dones.

D’altra banda, el nombre de persones acompanyades aquest 2023 per Suara Cooperativa s’ha incrementat un 18% amb relació al 2022 i ha arribat a les 49.282 persones ateses, de les quals un 53% són dones.

presentació social

Aposta decidida per la innovació

L’any 2023 ha significat la posada en marxa d’iniciatives com el portal de la dependència Aliura,  el primer i únic de tot Catalunya destinat a aquesta temàtica. El portal ofereix recursos tant per a les persones dependents com pels seus familiars. Aliura compta amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya a través del Projecte Singulars, que té com a objectiu generar ocupació, i amb el finançament del Ministeri de Treball i Economia Social.

També s’ha inaugurat el Social Digital Lab, l’espai i model d’innovació de Suara que permet transformar els serveis d’atenció a les persones per preparar-los per als reptes del present i del futur. Aquest laboratori d’innovació social transformarà, a poc a poc, l’acompanyament a les persones. El laboratori d’innovació social utilitza tecnologies com la robòtica, els sensors, la realitat virtual i immersiva, així com la intel·ligència artificial per a millorar l’acompanyament de persones en totes les franges vitals.

GrupClade