El passat dissabte 18 de maig, es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de la Comunitat Minera Olesana a la seva seu.

Amb una sala pràcticament plena es va aprovar per àmplia majoria l’Informe de Gestió 2023, la Memòria i els Comptes Anuals 2023 Base de Repartiment, el Balanç Social i FEPC 2023, el Pressupost del Fons Social i de FEPC 2024 i les Aportacions a Capital i Valor del Títol 2023.

Pel que fa als candidats a les eleccions del Comitè de Recursos presentats, donats que es presentaven cinc candidats per cinc places no va caldre fer votacions. Així doncs, es va establir que els membres del Comitè de Recursos de la cooperativa són: Jaume Parent Fité, Josep Mª Pallarès Solé, Mª Alba Puig Pablos, Llorenç Segura Cardona i Elies Valldeperas Costa.

Per altra banda, es va incorporar al Consell de Consumidors al cooperativista Joaquim Martín Medina.

 DSC3906

Tal com s’aprecia a la imatge i com a cloenda de l’Assemblea es van presentar els Goigs a la Comunitat Minera Olesana obra del mestre Miquel Guillamon i Casanovas que va rebre una distinció de Joan Arévalo, president de la Cooperativa.

GrupClade