Suara Cooperativa dona impuls els seus serveis d’atenció psicològica obrint el canal online amb l’Espai Terapèutic a través de la plataforma de Benestarum. La sinergia entre l’antic Psicointegra i Benestarum neix per tal de millorar la salut mental i la qualitat de vida de les persones i el seu entorn proper des d’una mirada social i integral.

El servei conegut fins ara com a Psicointegra, que ha donat atenció a infants, famílies i adults des de l’any 2021, passarà a dir-se Espai Terapèutic a Benestarum. Ja es pot accedir al servei des de qualsevol punt del territori de manera més flexible d’horaris, respectant la confidencialitat i la individualitat de cada persona. D’altra banda, la iniciativa continua apostant per la presencialitat i està treballant en una estratègia per donar atenció presencial a altres punts del territori.
A través de l’Espai Terapèutic, d’una manera molt ràpida i àgil, es pot reservar cita i triar entre els professionals que més s’adapti a les necessitats i preferències de cadascú.
La proposta terapèutica amb mirada social, aposta per la perspectiva sistèmica on es tenen en compte totes les condicions de vida d’una persona i el seu entorn. Aquest abordatge ampli, permet realitzar un acompanyament integral i adaptat a les necessitats de cada persona. En aquest sentit, es fomenta la creació d’un ambient on la persona es pugui sentir en un context de seguretat i confiança. Un espai d’escolta on poder permetre’s compartir emocions, experiències, pensaments i preocupacions, facilitant les estratègies i tècniques necessàries per a l’èxit del procés terapèutic. Treballant les seves dificultats, per tal d’elaborar donant sentit i coherència al seu món intern.

La proposta terapèutica amb mirada social, aposta per la perspectiva sistèmica on es tenen en compte totes les condicions de vida d’una persona i el seu entorn.

La traumateràpia sistèmica, segons Jorge Barudy Maryorie Dantagnan parteix d’un “enfocament especialitzat per als infants que han experimentat traumes primerencs, complexos i acumulatius”. La base és el paradigma dels Bons Tractes i la promoció de la resiliència, destacant quatre elements bàsics: aferrament i vincle, trauma, resiliència i neurodesenvolupament. En aquest sentit, la iniciativa posa especial èmfasi a les figures de referència de les nenes i nens, ja que és aquest vincle amb l’entorn familiar, el qual facilita o dificulta el desenvolupament mental saludable del cervell de l’infant al llarg de tota la seva vida.
Tot i que l’especialització és en traumateràpia, es dona atenció a trastorns del vincle, sintonització emocional, dissociació i resiliència, així com l’acolliment i adopció, psicoeducació, dol, alteracions de conducta, relaxació i gestió de conflictes, com també autoestima. Alhora, un acompanyament a habilitats socials i relacionals, abús sexual, addiccions, dificultats en l’aprenentatge, en el llenguatge i desenvolupament. Totes aquestes temàtiques s’aborden des de diferents perspectives i metodologies, sempre tenint en compte si és més convenient teràpia individual, teràpia de parella o teràpia grupal.

GrupClade