Aquest febrer, la Cooperativa ha presentat el seu nou Pla Estratègic 24-26 al Consell Rector i a tots els membres de l’equip. Aquest nou pla no només marca una nova etapa en el viatge de la cooperativa, sinó que també representa un compromís renovat amb els socis/es, treballadors/es i la comunitat en general. Amb una mirada cap al futur, delineen tres eixos fonamentals que guiaran els propers passos cap a un horitzó prometedor.

Creixement: Sembrant oportunitats
El primer pilar del Pla Estratègic és el creixement, una meta que abraça tant l’expansió de la cooperativa com la dels seus socis/es. Estan compromesos a fomentar un entorn que estimuli el desenvolupament de les seves activitats. Això significa no només proporcionar recursos tangibles, sinó també obrir portes a noves oportunitats de col·laboració, formació i finançament.

Diferenciació: Cultivant la competitivitat
En un món en constant canvi, la diferenciació és clau per a la seva supervivència i èxit a llarg termini. Amb això en ment, el segon eix del Pla Estratègic posa un fort èmfasi en garantir la rendibilitat, modernització i continuïtat de les explotacions dels socis/es. La Cooperativa vol assegurar que estiguin a l’avantguarda del sector agrícola, adoptant tecnologies innovadores, pràctiques sostenibles i estratègies de mercat intel·ligents.

Comunitat: Lligams que creixen
El tercer eix del posa l’accent en la comunitat, un element vital en l’ADN de la cooperativa. Volem fomentar un sentit de pertinença profund entre els socis/es i treballadors/es, i estendre aquest sentiment a noves generacions, socis/es, partners i altres col·laboradors.
En resum, el Pla Estratègic 24-26 és més que un conjunt de metes i objectius; és una declaració de compromís amb el futur enfocat en el creixement, la diferenciació i la comunitat de la Cooperativa Plana de Vic. Junts, creixem! de la CPV: