Suara ha tancat l’any 2022 amb una xifra de negoci de més de 118,1 M€ (+9,5% respecte de 2021) i  havent atès 38.918 persones (+14% respecte a 2021). D’aquests ingressos, el 65% son per activitats vinculades a la salut, l’atenció a la dependència i la promoció de l’autonomia; el 26% son per activitats vinculades a serveis socials i el 7% per activitats vinculades a l’educació.

Suara no té afany de lucre i reinverteix els excedents en la pròpia activitat, així que més enllà dels ingressos, la cooperativa genera un gran valor social en la societat. Per això, per sisè any, calcula el Valor Social Integrat, que quantifica (a escala monetària) el valor global de la cooperativa sumant el valor social (aquell que els diferents grups d’interès identifiquen com a valor que els aporta Suara) i l’econòmic.

Aquest càlcul es fa seguint la metodologia impulsada pel professor d’Economia José Luís Retolaza (Universitat de Deusto) i el seu equip de GEAccounting. Una metodologia objectiva  que visualitza el valor creat per una entitat segons el que aporta a clients finals, clients públics i institucionals, proveïdors, persones sòcies, treballadores, etc. Aquest valor social específic es calcula tenint en compte factors com la millora de la qualitat de vida de les persones ateses, la generació d’ocupació, el desenvolupament professional, la innovació en els serveis, etc.

El valor social integrat de Suara Cooperativa durant 2022 ha estat de més de 244 M€ (+12,6% respecte de 2021). El balanç de Suara de 2022 es va aprovar en l’Assemblea General de sòcies de finals de maig.

L’equip de professionals creix un 6% i l’Assemblea un 10%

Pel que fa a l’equip de professionals, l’any 2022 s’ha tancat amb una xifra de 4.979 persones contractades (incloent persones sòcies), un 6% més que al 2021. L’Assemblea, amb 1.408 persones sòcies, registra un creixement del 10%. Del tot l’equip humà de Suara Cooperativa, el 88% són dones i el 70% té un contracte indefinit o són persones sòcies.

Suara Cooperativa té com a clients prop de 40 ajuntaments de tot Catalunya, 5 consells comarcals, 4 consorcis, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya (Departament de Drets Socials, Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori i Departament de Justícia), a més d’altres clients institucionals i privats.

Segons una enquesta entre més de 3.300 persones ateses per Suara Cooperativa, la valoració del servei és del 8,8 i 9 de cada 10 el recomanarien. Al seu torn, la satisfacció dels clients pagadors (majoritàriament administracions) ha estat del 8,5 i la puntuació en recomanació és de 8,80. De totes les persones ateses, el 63,7% van ser dones.

L’aposta per la innovació

La innovació és un dels valors principals de Suara. La cooperativa treballa i promou la innovació per millorar la vida de les persones promovent la intraprenedoria; facilitant la col·laboració amb l’ecosistema start-up; generant espais de co-creació i col·laborant amb universitats, administracions, empreses socials i tecnològiques.

Aquest 2022, Suara Cooperativa ha posat en marxa el Social Digital Lab, un projecte d’innovació en serveis socials que s’inaugurarà aquest 2023 i que vol donar resposta a noves necessitats amb la creació de la primera incubadora especialitzada en les cures a Catalunya.

La seu de Suara també acull, des de 2022, la llar digital del Centre de Vida Independent, un espai completament accessible i digital, dotada de les últimes novetats en domòtica assistencial. Suara també compta amb un espai de tecnologia immersiva que permet desenvolupar solucions innovadores per donar resposta a reptes socials en l’àmbit de la salut i el benestar.

Durant 2022, la cooperativa també ha participat en 8 proves pilot per implantar solucions tecnològiques en l’àrea de les cures i en 10 hackathons per promoure la innovació en els seus serveis.

Memòria 2022 íntegra: Persones per la innovació social