Membres de l’equip d’administració i finances de la Cooperativa Plana de Vic han participat en la jornada formativa organitzada per l’Associació de Seccions de Crèdit, a l’Agropecuaria Coperal i Secció de Crèdit, SCCL, que ha comptat amb la participació de 34 cooperatives i una setantena d’assistents.

Durant la jornada les cooperatives han rebut informació actualitzada i necessària per al desenvolupament de l’activitat, com són les cotitzacions d’actius financers per a la gestió de la tresoreria o una relació d’indicadors que permetin seguir l’evolució del conjunt de les seccions de crèdit.

És van analitzar els diferents productes de les entitats financeres, ja que amb la nova situació han tornat a ser d’actualitat els fons d’inversió que inverteixen en deute públic a venciment, pagarés, lletres del tresor, comptes a la vista remunerats i imposicions a termini. Amb l’actual corba dels tipus d’interès, tant les entitats financeres com les seccions de crèdit recuperem la normalitat.

També es van donar a conèixer les dades actuals del sector, format per 60 cooperatives amb secció de crèdit, de les quals 35 es troben a la demarcació de Tarragona, 23 a les terres de Lleida i 2 a la demarcació de Barcelona.