El president de Clade, Tomàs Llompart, i el seu director, Ramon Roig, varen participar en les Jornades de Reflexió fetes a Santiago de Compostela, en l’àmbit de les trobades organitzades per CEPES.

En aquestes sessions, fetes el 20 i 21 de setembre, coincideixen el conjunt de famílies de l’economia social que hi estan adherides i es va poder ser una reflexió estratègica entorn del sector i les línies d’actuació a dur a terme en els pròxims anys. En aquest sentit, es va fer especial referència al PERTE de l’ “Economía Social i l’Economía de los Cuidados” que el govern central va presentar abans de les vacances d’estiu.

Un altre dels àmbits de debat es va centrar aquelles qüestions que poden incrementar la visibilitat de l’economia social com a sector rellevant clau per al conjunt de l’activitat econòmica.