El 1868, diverses persones d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) van fixar-se l’objectiu de dur aigua potable a tots els domicilis de la vila. De seguida van trobar la complicitat de 140 veïns i veïnes i van fundar l’aleshores anomenada Sociedad Minera Olesanesa. Avui dia, més de 150 anys després, la Comunitat Minera Olesana segueix abastint d’aigua el municipi d’Olesa de Montserrat i s’ha convertit en un cas únic i singular arreu de l’Estat espanyol. Va néixer com una Comunitat de Propietaris, però el 1993 -ara fa gairebé 30 anys-, les persones que en formaven part van decidir constituir-se en cooperativa. Aquest ha estat un dels grans encerts que l’ha dut a esdevenir un exemple a seguir arreu del món. Actualment, forma part de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya i, des de 2016, també del grup d’empreses de l’economia social CLADE, un dels més grans a Catalunya.

Actualment, és l’única cooperativa d’aigües de tota la península Ibèrica que gestiona l’abastament integral d’un municipi. Tots els 24.000 habitants d’Olesa són socis i sòcies de la CMO, els rebuts són un 80% més baixos que a la resta de municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona i, com a cooperativa, té una gran sensibilitat cap al territori i la gent que hi viu. “A la Comunitat Minera Olesana sempre hem mirat de trobar l’equilibri entre el valor econòmic i el valor social”, explica Joan Arévalo, president de la cooperativa. Aquest dissabte, 2 de juliol, la Comunitat Minera Olesana s’afegeix al Dia Internacional de les Cooperatives, amb el lema “Les cooperatives construeixen un món millor”.

L’autogestió, clau per impulsar un model més sostenible i transparent

Dia a dia, la CMO corrobora que la fórmula de l’economia social i solidària té grans beneficis, també en l’àmbit de l’abastament d’aigua potable. En aquest sentit, les persones hi ocupen un lloc molt important. “Tenim el ferm propòsit de demostrar, encara que sigui en petites accions, que podem contribuir a crear una societat millor, una economia més sostenible i una relació respectuosa a tots els nivells amb el territori que ens envolta. Hem de fomentar la cooperació per caminar cap a un futur millor”, concreta Arévalo.

Així, cada any la cooperativa activa un fons social per donar suport a entitats locals que treballen per mitigar l’exclusió social i la vulnerabilitat de les famílies del municipi, també associada als efectes del canvi climàtic. El 2021, per exemple, la CMO va destinar-hi 10.000 euros. “Amb la situació d’emergència climàtica, els reptes que tenim davant tan sols seran assumibles si les accions que es facin no deixen ningú enrere -assegura Arévalo-. Leconomia social i solidària ha de formar part de la solució dels problemes socials i mediambientals que tenim”, rebla.

A Olesa de Montserrat: aigua de qualitat, sostenible i a un preu just

Quan la ciutadania d’Olesa fa el gest d’obrir l’aixeta, en surt aigua saludable, econòmica i sostenible. La cooperativa duu a terme un control exhaustiu de l’aigua, en totes les parts del procés, gràcies al telecontrol. En total, s’analitzen més de 50 paràmetres. Però més enllà de ser una aigua segura i de qualitat, el model de gestió de la cooperativa fa que cada vegada sigui més sostenible. El consum d’aigua per habitant és de 109,6 litres cada dia.

La CMO ha començat a desplegar el seu Pla Estratègic Energètic (2021-2025) i ja camina cap a l’autoconsum verd. De moment, ha instal·lat plaques fotovoltaiques de 100 kWh als dipòsits de la cooperativa i ja està generant uns 12.400 kWh al mes, que suposen un estalvi de 5 tones de diòxid de carboni. Alhora, la cooperativa treballa per descarbonitzar al màxim l’energia de consum elèctric que necessita l’abastament d’aigua potable. La cooperativa també treballa per promoure la creació de comunitats energètiques entre els socis i les sòcies de la cooperativa, un fet que permetrà a la ciutadania participar en la producció de la seva pròpia energia.

Alhora, lany 2012 lentitat va iniciar lelaboració del projecte Olesa, Aigua del segle XXIper aprofitar tots els recursos locals i disposar dun servei el més sostenible possible, arran dels efectes negatius que pateix i patirà el medi ambient fruit del canvi climàtic. De fet, la pluviometria cada cop és més escassa. Aquesta decisió va permetre ampliar la concessió amb nous punts (pous) per abastir tot el municipi sense necessitat de cap servei extern. El projecte té com a objectiu garantir i diversificar les fonts de proveïment daigua i millorar-ne la qualitat organolèptica, entenent que la garantia és la capacitat de prestar el servei en la situació més desfavorable (episodis llargs de sequera) fent prevaldre la sostenibilitat econòmica i social, i també, la racionalitat i sostenibilitat en la gestió del recurs. La CMO sap que laigua sha de gestionar com un bé comú, així com un recurs finit  i variable, en quantitat i qualitat.

Aigua.coop: una altra gestió de l’aigua és possible

El model de gestió cooperatiu de la Comunitat Minera Olesana de laigua és reproduïble a la realitat daltres municipis que actualment disposen duna gestió sota un altre model. Basant-se en la seva experiència centenària, la CMO -juntament amb CLADE, RAX i els Fons Socials Europeus gestionats per CEPES- va iniciar el 2016 el projecte Aigua.coop. Es tracta d’una cooperativa de segon grau que és un punt de contacte a disposició dels ajuntaments, ciutadans, emprenedors socials i col·lectius que busquin informació sobre com constituir una cooperativa per a autogestionar labastament daigua municipal al seu poble. La plataforma té la voluntat pública i social per afrontar els canvis, exposant les diferències substancials, econòmiques i socials existents entre els models que cada municipi pot adoptar.

Avui dia, Aigua.coop dona tot el suport tècnic, administratiu i jurídic a aquells col·lectius, emprenedors i ajuntaments que estan interessats a adoptar el sistema cooperatiu per gestionar serveis públics essencials, com labastament integral de laigua municipal. El model cooperatiu ha de tenir com a objectiu principal gestionar els serveis bàsics per a les persones: l’energia, l’aigua, la sanitat, l’habitatge, els serveis socials, les comunicacions, els decessos… Tot, sense ànim de lucre. Sempre pensant en el bé comú.