El passat divendres 27 de maig es va presentar al Palau de La Moncloa el Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) de l’Economia Social i l’atenció a les persones, amb una dotació d’entorn de 800 milions d’euros.

Aquest PERTE anirà destinat a diferents àrees de l’economia social, com són el sector socio-sanitari, l’agroalimentari, l’immobiliari, del coneixement, l’energia, la indústria i el financer, entre altres sectors.

Amb aquest projecte estratègic es reivindica l’economia social, que es caracteritza pel seu dinamisme i compromís amb les persones, els joves i els territoris en els quals opera, especialment en èpoques de crisi, demostrant sempre una resiliència molt significativa en manteniment de l’ocupació. Es considera que a l’estat espanyol hi ha un total de 43.000 empreses d’economia social que generen el 10% del Producte Interior Brut (PIB) i el 12,5% de l’ocupació, amb 2,2 milions de treballadors.

Es volen perseguir dos grans objectius amb aquest PERTE. El primer, l’impuls i el desenvolupament de l’Economia Social i del seu potencial transformador, i segon, l’impuls i desenvolupament de l’Economia de l’Atenció a les Persones.

En el marc del primer objectiu, s’han previst tres línies d’actuació: 1) les transformacions empresarials a models d’Economia Social per a salvar empreses i ocupació; 2) la millora de la competitivitat entre les PIMES de l’economia social per afrontar amb més garantia la transformació digital i mediambiental, i 3) l’impuls del desenvolupament de mecanismes avançats d’intercooperació en PIMES de l’Economia Social per a garantir la sostenibilitat.

Quant al segon objectiu, es preveuen fins a sis línies d’actuació com són: 1) la professionalització del sector de l’atenció sanitària i de la dependència; 2) les mesures de suport a la lluita davant del repte demogràfic; 3) l’educació, qualificació i requalificació digital i sostenible; 4) l’espai de dades per al bé comú i la innovació social, 5) les eines digitals que facilitin el contacte entre productors i consumidors per a la venda i distribució d’articles agroalimentaris de productors locals, i 6) la promoció i impuls de la igualtat de gènere amb el Pla Corresponsables.

Amb tot això, es pretén configurar un hub d’avantguarda de l’economia social a escala europea, referent en l’impuls d’un ecosistema alternatiu especialitzat en la construcció d’una “nova economia” justa, equitativa i sostenible, amb voluntat que l’economia social guanyi pes en el PIB de l’economia espanyola.