Aquest Grup de Treball ha estat creat per la Direcció general del Treball Autònom, de l’Economia Social i de la Responsabilitat Social de les Empreses del Ministeri de Treball i Economia Social d’Espanya. L’encàrrec que assumeix el grup és avançar en la realització d’un nou marc estratègic de suport públic al model empresarial de l’Economia Social.

En aquesta primera fase metodològica, dirigida per l’empresa consultora Abay Analistas i en la qual ha pogut participar CLADE, la participació del sector representatiu de l’economia social s’ha considerat essencial per poder recollir les seves opinions i valoracions sobre les febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats que actualment té l’Economia Social.