Laura Peracaula va participar, com a representant de Clade Grup Empresarial, en la primera reunió del Consell per al Foment de l’Economia Social. Aquest òrgan, que  portava onze anys sense reunir-se, hauria d’esdevenir en l’òrgan clau de col·laboració, coordinació i interlocució entre l’economia social i l’Administra General de l’Estat.

Aquest grup de treball tindrà en els propers mesos una especial rellevància arran de l’aprovació, el passat mes de desembre, del primer Pla d’Acció Europeu per a l’Economia Social, que comptarà amb els fons del Fons Social Europeu+ i del Pla Integral d’Impuls a l’Economia Social per a la generació d’un teixit econòmic inclusiu i sostenible.

En l’acta hi va participar, entre altres, la Director General del Treball Autònom, de l’Economia Social i de la RSE, Maravillas Espín, i va ser clausurat per part de la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball I Economia Social, Yolanda Díaz.

La presència de Clade en aquest Consell vol aglutinar esforços amb la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives per aprofundir en totes aquelles actuacions que puguin anar en favor d’un sector més potent a Catalunya.