La Comunitat Minera Olesana va celebrar el passat dissabte 5 de febrer de 2022 l’Assemblea General Extraordinària. La sessió, que ja es pot recuperar íntegrament en vídeo des d’aquest en-llaç, va servir, en primer terme, per presentar i aprovar els costos i la proposta de preus de l’aigua de 2022 per Olesa. “Des de la cooperativa, oferim l’aigua al municipi amb un preu entre un 70 i un 80% més baix que molts dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona“, va detallar Joan Arévalo, president de la Comunitat Minera Olesana. “Tot i això, hem viscut un any amb uns costos energètics mai vistos i amb una inflació que s’ha enfilat fins al 6%“, va detallar.

Alhora, va recordar que el binomi entre l’aigua i el cost de l’electricitat no es pot separar. En aquest sentit, la proposta de tarifes per al 2022 recull un increment del 3,2% en el cas del consum domèstic, menys de 2 euros més al trimestre. En total, l’increment mitjà és del 4,5%. A l’espera de l’aprovació de les tarifes, que han de rebre el vistiplau del Ple Municipal, es va acordar aplicar una derrama de 3 euros per tal d’anivellar l’increment de les despeses amb els ingressos de la cooperativa.

 

També es va presentar i aprovar al pressupost d’explotació i inversions de 2022. En aquest sentit, Arévalo va recordar que entre el 2018 i el 2021, la cooperativa ha seguit invertint per millorar les infraestructures i la xarxa. En total, la inversió feta ha estat de prop de 2 milions d’euros més del que es preveia en el Pla Director d’Abastament, atès que s’han aprofitat les obres de remodelació de l’espai públic i el cobriment de la riera de Can Carreras per efectuar les millores. Alhora, Arévalo va recalcar que la cooperativa segueix compromesa amb les persones, fet pel qual dotarà amb prop de 18.000 euros el Fons d’Educació i Promoció de Cooperatives 2022, destinat majoritàriament a temes socials i a lluitar contra l’exclusió i la vulnerabilitat.

Durant l’Assemblea General Extraordinària, es van abordar també les aportacions obligatòries i el valor del títol per l’any 2022 i es va exposar el desenvolupament del Pla Estratègic d’Energies Renovables de la CMO, així com els detalls de la col·laboració amb l’Ajuntament per la creació de Comunitats Energètiques que és constitueixin en cooperatives. Arévalo va concretar que, actualment, la cooperativa ja s’està estalviant prop de 1.200 euros al mes gràcies a l’autoconsum energètic i que properament s’ampliara la instal·lació fotovoltaica per poder auto generar més energia.

La sessió també havia de servir per escollir entre tres i cinc socis i sòcies per formar part del Comitè de Recursos, així com entre 9 i 15 socis i sòcies més per ser membres del Consell de Consumidors, però el Consell Rector va acordar posposar-ne l’elecció a la propera Assemblea General Ordinària, prevista al mes d’abril. Durant l’Assemblea General Extraordinària, Joan Arévalo també va explicar que la cooperativa ha renovat el seu organigrama funcional amb la incorporació d’una enginyera química i un relleu a la secció comercial, per seguir enfortint la governança i la gestió de la cooperativa.