Aquest mes de gener, Joan Arévalo, president de la Comunitat Minera Olesana (CMO), ha fet balanç de l’any 2021, a través d’un article publicat a la pàgina web de la cooperativa de l’aigua. En el text, Arévalo destaca que, si bé les circumstàncies externes com el preu de l’energia han fet que el resultat econòmic no hagi estat positiu, sí que ho ha estat el balanç social, amb la posada en marxa d’un fons social per ajudar a les famílies vulnerables. Alhora, ha destacat que en el 2021, la Comunitat Minera Olesana va seguir donant a conèixer el seu model de gestió d’èxit, sent reconeguda com una de les 10 millors iniciatives verdes de la Unió Europea, per la Social Economy Europe. A continuació, podeu llegir l’article sencer de Joan Arévalo, president de la CMO:

A l’inici d’aquest 2022, és moment de fer balanç de l’any que deixem enrere. Toca valorar quin ha estat el desenvolupament dels objectius que vàrem fixar-nos el 2021. Malgrat que el resultat econòmic del servei no ha estat positiu, atès a les circumstàncies externes que han fet encarir els costos d’explotació, sí que ha estat positiu i valuós el resultat del balanç social, posant el servei a les persones al centre de la gestió.

Hem de destacar que, actualment, els ingressos tarifaris i no tarifaris no cobreixen les despeses d’explotació. Les tarifes que apliquem als diferents consums, aprovades el 2020, no són suficients per cobrir les despeses d’aquest exercici 2021, per culpa dels desbocats increments de lenergia elèctrica i dels increments de l’índex dels preus de consum i de la vulnerabilitat provocada per la Covid-19 de moltes famílies, que ha fet créixer la morositat. La CMO no és aliena a aquesta situació global.

Per regularitzar aquesta situació, hem presentat un augment de tarifes a l’Ajuntament (16/11/2021), que ha de fer possible l’equilibri econòmic del servei, tal com dicta la concessió.

La CMO, com a cooperativa de consumidors i usuaris, té la facultat d’adaptar els preus dels serveis que dona als seus socis i sòcies, per equilibrar els ingressos amb les despeses. En cas de no aconseguir els augments tarifaris sol·licitats, proposarem a l’Assemblea una derrama per cobrir les despeses d’explotació. Cal tenir en compte que les tarifes que aplica la CMO són un 40% més baixes que la mitjana de Catalunya. Les famílies olesanes sòcies de la cooperativa han de fer un menor esforç econòmic per pagar el servei d’aigua, respecte a altres llocs de Catalunya.

La CMO és una cooperativa amb molta resiliència i no ens han faltat les iniciatives per millorar els serveis tècnics i socials que prestem a la societat durant el 2021. Valorem molt positivament el reconeixement de la Social Economy Europe, que ha donat a conèixer el nostre treball per desenvolupar una transició verda i social, al conjunt de l’economia social europea.

Comencem l’any 2022 amb un nou organigrama funcional i professional, que ha de fer possible plantejar-nos implementar noves formes de treball, orientades a la innovació, la creativitat i l’estímul de la iniciativa, combinant la persona, la tecnologia i els processos. Hem de proposar-nos treballar per objectius.

També proposarem continuar tenint un fons social per ajudar les famílies vulnerables i amb exclusió  social. També continuar fent una aportació a capital, com hem fet fins ara, que ens facilita fer inversions  amb fons propis.

Pensant amb el canvi climàtic o lemergència climàtica, hauríem de proposar-nos organitzar un programa d’educació ambiental, destinat principalment a les escoles i instituts, així com a tota la ciutadania. Un programa que apostés per una educació i sensibilització sobre l’aigua i la seva governança a Olesa de Montserrat.

Enguany, continuarem desenvolupant el Pla Estratègic Energètic, 2022-2025 que farà possible un estalvi  econòmic i reduir el diòxid de carboni del servei d’abastament d’aigua. També treballarem per la creació d’una comunitat energètica amb els socis i sòcies de la CMO.

Alhora, estem elaborant el Pla Director dAbastament 2022-2025, que haurem de consensuar amb l’Ajuntament d’Olesa.  Aquest pla ha de servir per tenir una guia de treball per mantenir i millorar el conjunt de tot l’abastament.

A l’Assemblea General Extraordinària, hi haurà eleccions a membres per formar el Comitè de Recursos i el   Consell de Consumidors. En el cas que no es presentin suficients sòcies o socis per constituir-los, proposaríem a l’Assemblea anul·lar aquests Òrgans Socials dels Estatuts, atès a les exigències del Registre de Cooperatives.

Us desitjo un bon any a totes i a tots, i demano que la CMO segueixi mereixent la confiança dels olesans i olesanes.

Salut,

Joan Arévalo i Vilà, president de la Comunitat Minera Olesana