La Cooperativa Plana de Vic ha acabat la instal·lació de plaques fotovoltaiques per abastir-se d’energia solar al sostre de la fàbrica de pinsos. L’obra ha consistit en la substitució de les antigues cobertes d’uralita i la instal·lació d’un 650 m2 de plaques (342 panells), amb un total de potència instal·lada de 129,96 kWp.

Aquesta nova instal·lació ha de permetre no només optimitzar costos sinó acostar-nos a l’objectiu d’obtenir una producció més sostenible amb l’entorn; unes mesures de sostenibilitat que s’estan afrontant a partir de la incorporació de polítiques responsables en l’elecció dels proveïdors, l’optimització del transport, la gestió dels residus i la incorporació de fonts d’energia sostenibles en les instal·lacions.