La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL estrena el curs vinent un doble grau dirigit a futurs mestres i professionals de l’esport.

Els estudiants que vulguin ser mestres i professionals de l’esport ara ho tindran més fàcil que mai. La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL estrena, de cara al curs 2021-2022, el nou doble grau en Educació Primària i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

Aquest doble grau proporciona una formació completa en els dos àmbits. D’una banda, el professional en CAFE és l’especialista dins del sector de l’esport i l’activitat física, cada cop més dinàmic i amb més rellevància social. D’altra banda, el mestre/a d’educació primària és el responsable de garantir una educació integral dels infants en l’etapa de desenvolupament dels sis als dotze anys. Amb el doble grau, l’estudiant s’especialitzarà en educació física i podrà impartir aquesta matèria en l’etapa d’educació primària.

A partir d’aquests dos eixos centrals, les possibilitats laborals es relacionen amb l’àmbit de la intervenció socioeducativa —no només en l’escolar—, l’activitat i l’entrenament esportiu, les activitats d’ecolleure, la intervenció sociosanitària i la gestió esportiva.

L’itinerari està dissenyat de tal manera que l’estudiant que ho desitgi pot optar, en l’últim any del doble grau, a accedir al màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. Això és possible perquè el creditatge corresponent al grau en CAFE s’assoleix en els primers quatre anys del doble grau. D’aquesta manera, en finalitzar el màster universitari, s’amplia dels sis als divuit anys l’etapa educativa en què els graduats poden exercir de docents.

Segon doble grau de la FPCEE Blanquerna-URL

El curs 2020-2021, la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL ha estrenat el doble grau en Psicologia i Logopèdia, una formació sòlida que atorga als futurs professionals una visió integrada de les dues disciplines. La durada del curs serà de cinc anys i l’estudiant obtindrà un total de 480 ECTS.