Mems Dia Mundial de l'Aigua5-3L’aigua és un recurs fràgil i vulnerable, però que és fonamental per garantir la qualitat i la sostenibilitat del medi ambient, del benestar, i de la qualitat de vida de les persones. Per recordar-ne la gran importància per a la vida, la Comunitat Minera Olesana s’ha afegit un any més a la commemoració del Dia Mundial de l’Aigua, celebrat el passat dilluns 22 de març de 2021. Enguany, la cita ha tingut com a lema Valorem l’aigua i ha buscat convertir-se en un espai de participació on poder compartir les mirades particulars i col·lectives de la ciutadania al voltant de l’aigua.

Cal recordar que només un 3% de tota l’aigua que hi ha a la Terra és dolça. D’aquesta, l’1,74% es troba en forma de gel a les glaceres i als casquets polars. Si en restem l’aigua atmosfèrica, la que forma part dels éssers vius i la de constitució dels sòls, només queda un 0,007% d’aigua disponible per als éssers humans. Per tant, és essencial que la utilitzem sota criteris d’estalvi i que després la gestionem de la manera més eficient possible. És per aquest motiu que, des de la seva fundació el 1868, la Comunitat Minera Olesana gestiona l’aigua com un bé comú. Des del cooperativisme, treballem cada dia per construir una economia que cobreixi les necessitats bàsiques i que garanteixi i un accés a l’aigua per a tothom. A casa, quan obrim les aixetes, volem i esperem que en surti aigua, però hem de ser conscients que no a tot arreu passa el mateix.

Actualment, més de 1000 milions de persones viuen en països on hi ha escassetat d’aigua i estrès hídric, un fet que implica que més de 4.000 milions de persones desenvolupin malalties, com el còlera o la disenteria. Segons dades de l’ONU, 3 de cada 10 persones al món no tenen serveis d’aigua potable, i 6 de cada 10 no compten amb unes instal·lacions de sanejament segur. Això suposa un greu perill per a la salut mundial. Actualment, l’escassetat d’aigua potable ja afecta gairebé el 30% de la població mundial i es preveu que aquest percentatge segueixi a l’alça. La pandèmia de la Covid-19 no ha fet més que agreujar aquesta situació.

A més, amb el creixement de la població mundial, la demanda d’aigua per a sectors com la indústria o l’agricultura serà cada vegada més gran. El canvi climàtic està canviant els patrons de disponibilitat d’aigua provocant una crisi d’aquest valuós recurs sense precedents. És per això que, tenint coneixement d’aquesta situació mundial, hem de preguntar-nos quina gestió fem de l’aigua, tenint en compte que el dret humà a l’aigua és per a tothom, sense discriminacions: l’aigua ha de ser suficient, físicament accessible, assequible, saludable i acceptable.

El valor de l’aigua i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’aigua té molt valor, però també un munt de significats per a la humanitat: té un valor adaptatiu, biològic, calòric, energètic, nutritiu, dissolvent… Tots els processos metabòlics dels éssers vius creixen i es desenvolupen en un medi líquid en què l’aigua és el principal component. De fet, no hem d’oblidar que la terra, l’aigua, el foc i l’aire són els quatre elements constitutius de totes les substàncies del món. Per això, des de la Comunitat Minera Olesana tenim molt clar que, com diu el geògraf i historiador Joan Tort Donada, “hem de mirar el món de manera que integri l’aigua com l’element constitutiu i inseparable dels altres, més enllà de ser plenament conscients del seu valor com un bé preciós i limitat, però també imprescindible i que impossible de substituir”.

El 98% de la població espanyola compta amb un servei d’aigua potable gestionat de forma segura i que compleix amb els requisits sanitaris establerts, segons dades de World Bank. A més, el 99% de l’aigua és apta per al consum i el 98% de la població està connectada a plantes de tractament d’aigua residual. No obstant això, un dels problemes més acusats al país és l’estrès hídric que ha provocat que gairebé el 9% dels ecosistemes vinculats a l’aigua hagin sofert canvis significatius en els darrers anys. La raó d’això rau en els efectes del canvi climàtic, que està agreujant l’escassetat d’aigua a Espanya.

La commemoració d’aquest dia pretén recordar la importància de l’acompliment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 6 abans de 2030. L’ODS 6, amb el qual la Comunitat Minera Olesana està plenament compromesa, pretén:

  • Aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable de tota la població
  • Millorar la qualitat de l’aigua reduint la contaminació, eliminant l’abocament i minimitzant l’emissió de productes químics i materials perillosos.
  • Augmentar l’ús eficient dels recursos hídrics en tots els sectors i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i proveïment d’aigua dolça per fer front a l’escassetat.
  • Protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos els boscos, les muntanyes, els aiguamolls, els rius, els aqüífers i els llacs.

Des de 2011, la Comunitat Minera Olesana desenvolupa el projecte “Olesa, Aigua segle XXI” per dotar l’abastament d’altres fonts de proveïment d’aigua per mitigar la falta de recursos hídrics que preveu el canvi climàtic a la Conca del Llobregat. Alhora, preveu promoure l’autoconsum energètic instal·lant plaques solars per baixar les emissions de diòxid de carboni.

Amb més de 150 anys de vida, la cooperativa inverteix constantment per ser més sostenible: ha aconseguit millorar en eficiència i rendiment, ha reduït un 13% el consum energètic per punt de servei, ha estalviat 4.700 tm de CO2 cada any i té un model de gestió basat en els valors de l’economia social que li permet oferir l’aigua als olesans i olesanes a un preu mitjà per m3 un 40% més barat que a la resta de Catalunya.

Des de la Comunitat Minera Olesana, tenim clar que hem de gestionar l’aigua com un bé comú i sempre tenint en compte els valors del cooperativisme. L’economia social ha de tenir l’objectiu de gestionar tot allò que és públic i imprescindible per a la vida. Hem de posar l’economia al servei de les persones i l’aigua al servei de tothom.