La Cooperativa Plana de Vic participa del projecte FERTIMATURE que lidera el Centre Tecnològic per a la Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia Ambiental (BETA Tech Center) de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC). Aquest consorci per objectiu millorar la competitivitat i el desenvolupament tecnològic en les empreses a través de projectes de I+D a nivell local, estatal, europeu i nivells internacionals mitjançant el desenvolupament i la transferència de tecnologia innovadora i competitiva amb criteris sostenibles als sectors d’alimentació, rebuig i medi ambient.

FERTIMATURE és un projecte dedicat a la recuperació innovadora de nutrients a  partir de fonts secundàries per a la producció de fertilitzants d’alt valor agregat a partir de fems d’animals. És un acrònim que prové de l’anglès i significa “Fertllisers from animal manure”. Aquest és un projecte que finança la Unió Europea i desenvolupa, integra, prova i valida estratègies innovadores de gestió de nutrients per a recuperar eficientment els nutrients minerals i altres productes rellevants amb valor agronòmic, dels excrements dels animals. FERTIMATURE treballa amb l’objectiu d’obtenir fertilitzants segurs i fiables que puguin competir en el mercat europeu d’aquets productes.

La Cooperativa Plana de Vic ha facilitat la granja de Cal Ros a Muntanyola com a instal·lació on es faci la planta pilot, on hi ha un separador dels fems entre sòlid i líquid. Allí, es descompon el purí en fraccions per intentar que cada fracció tingui un nou ús. L’objectiu és poder transportar els adobs a zones deficitàries com la vinya o l’horta, obtenint fertilitzants a mida de cada terreny on es destini.

De moment, hi ha 20 socis de 7 països europeus, a part d’Argentina i Xile, que s’uneixen per implementar aquest projecte.

Per saber-ne més: https://www.youtube.com/watch?v=9V72rk7JeEI&t=23s