Els projectes Sirona del sudoest d’Anglaterra, LEYF de Londres i les residències de gent gran i escoles bressol de Suara intercanvien propostes innovadores per respondre als temps de pandèmia.

Una trobada entre serveis d’atenció a les persones d’Anglaterra i de Suara ha permès compartir les experiències viscudes durant el primer confinament per Covid-19. Tots els projectes han coincidit amb què els moments de crisi poden ser un catalitzador per propostes innovadores i disruptives que donin resposta al que passa i obrin noves oportunitats. Des de les diferents realitats territorials i sectors d’atenció (escoles bressol, residències de gent gran i serveis d’atenció domiciliària), coincideixen en 3 mesures que a diferents nivells els han permès oferir una atenció de qualitat, descobrint nous àmbits d’impacte: la incorporació de la tecnologia als serveis, una atenció més personalitzada i el suport i formació a professionals i serveis.

Una de les experiències presentades ha estat la de Sirona, una empresa pública que ofereix recursos i suport a serveis d’atenció a la dependència, des de residències a atenció domiciliària. Va ser fundada pel servei nacional de salut (NHS) i les administracions locals de les regions de Bristol, North Somerset and South Gloucestershire al sudoest d’Anglaterra, fet que facilita l’acompanyament conjunt des dels àmbits sanitari i social als serveis, sense les limitacions polítiques que es donen habitualment.

Per fer front a la pandèmia, Sirona ha creat un equip d’assistència gratuït al voltant dels serveis de cures, disponible les 24 hores del dia tot l’any i multidisciplinar (format per professionals de la infermeria, medicina, treball social, etc.), amb l’objectiu d’oferir suport i acompanyament a tots els serveis de les zones per via telefònica. A més, ofereixen acompanyament amb recursos telemàtics: contactes telefònics constants, una biblioteca de recursos virtual (guies i vídeos amb consells i informació sanitària), registres digitals amb informació sanitària i social accessible pels serveis de salut, formació i suport en la prevenció per professionals, i una reacció ràpida davant d’un brot de COVID-19, amb suport per accedir a proves o per activar accions de prevenció.

L’altra organització que va compartir la seva experiència va ser LEYF, una empresa social benèfica que gestiona 39 escoles bressol a Londres. Durant el tancament, va obrir 15 centres bressol per a nens i nenes vulnerables i infants de professions dels treballadors. Això va permetre a aquelles famílies treballar durant tot el tancament, sabent que els seus fills/es eren atesos de manera segura en un lloc segur, amb personal de confiança. També es van comprometre a garantir l’aprenentatge a casa dels infants que no assistien a l’escola bressol mitjançant videotrucades amb famílies, dies de joc amb Zoom, trucades telefòniques setmanals i un programa setmanal d’activitats. Els vídeos realitzats pel personal es van veure més de 100.000 vegades. Quan van tornar a l’escola bressol, després del tancament de la primavera, van enviar a les famílies un petit llibre i un llibre en línia per preparar els nens i nenes als canvis que es produirien a les escoles bressol, reduint l’ansietat i la por.

Pel que fa a SUARA, tot els seus serveis reben suport actualitzat en relació a la pandèmia i a les regulacions que els afecten, amb plans de contingència i l’accés a un portal web amb informació, vídeos i consells. Les escoles bressol de Suara, que van tancar tota la primavera, també van apostar per compartir cada dia alguna activitat o proposta amb les famílies, des de cançons a manualitats. La comunicació personalitzada amb les famílies va ser constant en confinament, amb videotrucades, escrits o trucades, així com amb el programa Kindertic que permetia el contacte directe entre famílies i professorat. A les residències de gent gran de Suara també s’ha garantit i es garanteix el contacte amb les famílies, tant amb trucades i videotrucades amb les persones ateses, com amb l’ús d’una app, Ommnio, que permet l’intercanvi d’informació entre professionals i famílies, garantitzant la seguretat de les dades. A més, des de tots els serveis es fan arribar guies i recursos pedagògics a les famílies, així com informació de serveis i recursos per si en algun moment els necessiten.

Totes les entitats, tant Suara com Sirona i LEYF, destaquen la formació i acompanyament que han pogut rebre els i les professionals durant la pandèmia, oferint eines d’autocura i potenciant el seu desenvolupament professional. Des de LEYF utilitzen una plataforma online formativa per professionals, anomenada MY LEYF, que a més d’oferir formació permet compartir coneixements. Les connexions a les sessions van augmentar de mitjana de 4.500 a 27.000 visualitzacions setmanals. En el cas de Suara, a més a més s’ofereixen serveis d’acompanyament emocional com el Suara a casa o el programa Regenera, que acompanya als i les professionals en les conseqüències de la pandèmia.

La incorporació de la tecnologia és un fenomen transversal en totes les experiències. Com a elements innovadors, trobem que les escoles bressol de Suara ofereixen visites virtuals pels espais per ensenyar i explicar el servei. Des de Sirona plantegen una app, AccuRx, per consultes telemàtiques dels serveis que assessoren. Per part de les residències de Suara s’utilitza l’Alexa, un assistent de veu que permet a les persones ateses decidir quan truquen a la família amb una ordre de veu, així com establir recordatoris, posar música, etc.

Totes aquestes experiències mostren com, davant de moments de crisi i de repte, sorgeixen idees diferents que donen resposta a la situació i proposen noves dinàmiques i estratègies generadores d’oportunitats pels serveis. Algunes es quedaran en el futur, sigui quin sigui; altres evolucionaran i es transformaran, en una actualització constant per donar resposta a la realitat voluble i canviant que ens rodeja. De tot plegat, en traurem i en traiem aprenentatges i coneixements que enriqueixen els nostres serveis. Tenir l’oportunitat de compartir aquestes vivències amb projectes europeus, en aquest cas anglesos, ens permet potenciar la qualitat de l’atenció que oferim, tenint sempre al centre la persona que atenem, nucli i raó de la nostra activitat.