És un dels pocs programes en l’àmbit de la salut que posa l’accent en la necessitat de combinar la competència tècnica dels professionals de la salut, amb la competència ètica, atenent els condicionants socials, per contribuir al benestar del malalt.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya –AQU- ha aprovat el Programa de Doctorat en Salut, Benestar i Bioètica, que impartiran conjuntament la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (FCS) i l’Institut Borja de Bioètica (IBB), de la Universitat Ramon Llull, amb la Universidad Pontificia de Comillas i la Universidad de Deusto, dins del marc d’Aristos Campus Mundus (ACM).

Aquest programa de doctorat s’articula a partir d’un abordatge interdisciplinari (des de la infermeria, la fisioteràpia, la nutrició humana i dietética, la farmàcia, la bioètica i altres àmbits de les ciències de la salut ) de les diferents patologies, amb un enfocament cap a nous models assistencials centrats en la persona, des d’una perspectiva de salut integral. En aquest sentit, és un dels pocs programes en l’àmbit de la salut que posa l’accent en la necessitat de combinar la competència tècnica dels professionals de la salut, amb la competència ètica, i tenint en compte els condicionants socials, per contribuir al benestar del malalt, garantint el respecte a la seva integritat, dignitat i autonomia.

En aquest context, l’objectiu principal del programa és que els professionals de la salut adquireixin la capacitat de treballar en equips interdisciplinaris, els coneixements dels condicionants socials i ambientals de la salut i les competències ètiques per oferir una atenció integral a les persones.

El programa de Doctorat, que començarà el curs 2021-22, està coordinat per l’investigador i professor Jordi Vilaró, vicedegà de Postgraus, Recerca i Relacions Internacionals de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i està vinculat als Grups de Recerca Global Research on Wellbeing (GRoW)Global Health Gender and Society (GHenderS)Farmacoteràpia, Genòmica i Exposòmica (PHAGEX) i el Grup de Recerca en Salut, Activitat Física i Esport (SAFE), per part de la FCS i al Grup d’Investigació en Bioètica (GIB) de l’IBB. Els projectes d’investigació que es desenvolupen, inclouen diferents línies de recerca com: la millora de la salut i el benestar de la població, la garantia del dret a la salut, els determinants socials i l’empoderament de les persones i els professionals, la promoció d’estils saludables, la prevenció, rehabilitació i tractament de la malaltia des d’una perspectiva interdisciplinària, gènere i salut, farmacogenètica, bases ètiques per a la distribució de recursos, la presa de decisions en els sistemes sanitaris, els conflictes ètics en genètica, i el desenvolupament moral i ètic en estudiants i professionals sanitaris.