La Comunitat Minera Olesana ha aprovat en la darrera Assemblea General Ordinària la proposta del Consell Rector per crear un fons social destinat a famílies vulnerables i a persones que es trobin en situació de pobresa o exclusió social arran de la covid-19. Concretament, amb aquesta nova eina, la cooperativa de l’aigua busca donar cobertura a aquelles factures que les persones afectades pels efectes econòmics de la pandèmia no puguin pagar. Així, la CMO evitarà tallar el subministrament d’aigua a les famílies que, prèviament avaluades pel Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, no puguin fer front als pagaments del rebut de l’aigua.

“La Comunitat Minera Olesana sempre ha mirat de trobar l’equilibri entre el valor social i el valor econòmic, tot exercint una política de responsabilitat social corporativa constant”, explica Joan Arévalo, president de la cooperativa. Precisament, Arévalo recorda que, a les empreses cooperatives, no tot s’enfoca a la rendibilitat ni a la productivitat. “Treballem amb valors com la sostenibilitat, el respecte pel medi ambient, fem tasques de sensibilització contra l’emergència climàtica i lluitem contra la vulnerabilitat i l’exclusió social, entre d’altres”, recorda.

Davant la covid-19 i els efectes que se n’estan derivant, les cooperatives han reaccionat amb accions de defensa de l’interès general i el bé comú, ampliant al màxim l’abast de la responsabilitat social que exerceixen. “Tenim el ferm propòsit de demostrar, encara que sigui en petites accions, que podem contribuir a crear una societat millor i amb una economia més sostenible -explica Arévalo-. L’Economia Social i Solidària (ESS) sempre posa la persona en el centre de la gestió econòmica”, destaca.