David Cos, president de Clade, va escriure aquest article a La Vanguardia, a la secció d’Economia Social, una economia democràtica i al servei de les persones. En aquest espai de reflexió, Cos fa un al·legat a favor de l’economia social “l’economia de les persones per a les persones, ha estat i continuarà essent, en els pitjors dels escenaris, no només creadora de valor, sinó també tot un missatge en ella mateixa. Fins ara ha demostrat, tant en èpoques de vaques grasses com de vaques primes, que és capaç de generar creixement econòmic sostenible, que la destrucció de llocs de treball en el seu si sempre és substancialment menor a la mitjana”.