Durant la pandèmia, Previsora General, a través d’Arç Cooperativa, una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables,  va col·laborar proveint sense cap cost, les assegurances d’accidents necessàries per el col·lectiu de voluntariat que estan desenvolupant la seva tasca, en un moment en què aquesta acció voluntària és absolutament vital per a col·lectius de risc o persones en situacions de vulnerabilitat.

La cobertura de l’assegurança d’accidents estava prevista fins al 31 d’agost  però després d’un acord que la Federació Catalana de Voluntarietat Social ha establert amb la corredoria ARÇ, i davant la situació actual generada per la pandèmia, s’ha decidit ampliar el termini de l’assegurança fins al 31 de desembre.

Previsora General continua donant suport a  aquesta iniciativa per tal d’oferir les cobertures, amb l’assegurança més adient, a tot el col·lectiu de voluntaris i promoure així el suport mutu amb seguretat i empara legal.