Anthesis Lavola ha signat un acord amb Tennaxia, una de les empreses líders de França en el desenvolupament de solucions per a la gestió de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), per oferir conjuntament una oferta única i integral al voltant dels informes d’informació no financera i de sostenibilitat.

En virtut d’aquest acord de col·laboració, des del mes de juliol Anthesis Lavola s’ha convertit en el distribuïdor oficial del software de Tennaxia a la península Ibèrica i Colòmbia. La consultora espanyola amplia d’aquesta manera la seva oferta de serveis digitals, incloent una de les eines més avançades del mercat per recopilar dades per a realitzar reportings de sostenibilitat de les organitzacions, Tennaxia CSR Reporting Software i la seva versió per a Private Equities. Per la seva banda, Tennaxia amplia el seu abast territorial arribant a mercats en els quals fins ara no tenia presència, gràcies a la forta implantació d’Anthesis Lavola en aquests països.

Aquesta col·laboració es nodreix de la complementarietat de les dues companyies en els mercats respectius. Van observar que les demandes i expectatives dels seus clients augmenten constantment en termes de compromís amb el desenvolupament sostenible i, cada vegada més, les empreses incorporen els criteris ESG (mediambientals, socials i de governança, en anglès) en el seu procés de presa de decisions. Per tant, és necessari disposar de solucions fiables, senzilles i contrastades que permetin la implementació d’estratègies de ESG creïbles i verificables.

Segons Bernard Fort, fundador i Director Executiu de Tennaxia: “Vam conèixer Anthesis Lavola l’any passat, durant un trobada organitzada a Madrid per Business France. Avui continuem observant la creixent maduresa del mercat espanyol respecte als desafiaments que implica l’acompliment sostenible. El fet de saber que Anthesis Lavola -l’agent del sector més reconegut a Espanya- està introduint el nostre software en la seva oferta és un gran reconeixement a la nostra tasca. Estem orgullosos de ser part d’aquesta aventura i agraïm al nostre soci la seva confiança.”

Segons Toni Mansilla, Director Executiu d’Anthesis Lavola: “Des de fa anys, a Anthesis Lavola apostem per la incorporació de tecnologia com una eina clau per afrontar els reptes en sostenibilitat. La rellevància que estan adquirint les estratègies ESG i els informes no financers dins de les companyies ens va fer veure la necessitat de disposar d’una solució de software amb la qual ajudar els nostres clients a optimitzar els seus processos de recopilació, anàlisi i reporting d’informació no financera. Tennaxia ha estat un gran descobriment, ja que compleix àmpliament amb les nostres expectatives i estem segurs que els nostres clients així ho apreciaran.”

Sobre Tennaxia

Des de la seva creació el 2001, Tennaxia s’ha especialitzat en el camp de l’acompliment sostenible de les organitzacions. Com a desenvolupadora de software i firma de consultoria, la companyia ajuda a les empreses en la millora en diferents àmbits de la sostenibilitat, gestió no-financera i estratègies ESG, a més de la protecció ambiental i el control de riscos de salut i seguretat de les persones.

Més de 350 empreses (que representen al voltant de 15.000 llocs) en 90 països confien en el software i les solucions de Tennaxia. El 2020 la companyia ha assolit els 7,2 milions d’euros de facturació i dona feina a més de 60 persones, que es reparteixen entre la seu central a Laval i les oficines de Lió i París.