El passat divendres 17 de juliol es va celebrar l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de Mutualistes de Previsora General. L’Assemblea, que enguany es va organitzar de manera virtual, va comptar amb una destacada assistència de més de 400 socis mutualistes de l’entitat.

Al llarg de l’Assemblea es va fer un detallat repàs a la política general de l’Entitat i es van analitzar les magnituds econòmiques i financeres més rellevants. A destacar una vegada més la generació d’un excedent positiu, que en l’exercici 2019, igual que en exercicis anteriors, ha passat a nodrir els Fons Propis de la mutualitat, els quals continuen incrementant-se.

Així mateix continua millorant la solvència de l’entitat, els indicadors de la qual estan clarament per sobre de la mitjana del sector.

A tancament del 2019, Previsora General va superar les 450.000 persones assegurades, amb més de 36.000 mutualistes i un volum de cartera de més de 19,3 milions d’euros.

Aquestes magnituds mostren la fortalesa i solvència de l’Entitat, l’objectiu de la qual és donar continuïtat al model mutual oferint als mutualistes i col·laboradors un servei excel·lent a un preu raonable i perdurable en el temps, la qual cosa permet la seva continuïtat dins del sector assegurador, mantenint sempre els pilars bàsics del model mutual.

A l’acabar l’Assemblea, es va informar també els assistents de les diferents accions i mesures de suport a mutualistes i col·laboradors que la mutualitat ha posat en marxa aquests darrers mesos com a conseqüència de l’alerta sanitària originada pel covid.