Blanquerna-URL, per al curs 2020-2021, vol garantir la qualitat docent, l’atenció personalitzada, la proximitat i l’acompanyament individualitzat de l’estudiant, que són la seva base metodològica, amb noves formes d’aprenentatge compatibles amb les directrius sanitàries i, en un inici, previstes per al primer semestre del curs. Per això es prioritzarà la presencialitat ―sobretot en aquelles assignatures més singulars com els seminaris, les simulacions, les classes teoricopràctiques o les unitats formatives― combinada amb altres formes d’aprenentatge en línia i de manera sincrònica mitjançant la Metodologia Multimodal Blanquerna-URL (MMB), que  permet mantenir l’essència de la metodologia personalitzada. L’activitat acadèmica es desenvoluparà combinant la participació en aules físiques ―de la facultat― i amb aules virtuals ―del campus virtual i amb classes sincròniques, en directe per videoconferència― per garantir la distància de seguretat a les aules.

Les tres facultats de Blanquerna-URL han adaptat els plans d’estudis dels graus atenent les necessitats de cada titulació i informaran puntualment els estudiants sobre les modalitats de docència. El curs 2020-2021 començarà amb normalitat el dia 14 de setembre per als estudiants de segon, tercer i quart curs, i per a tots els cursos del grau en Farmàcia, i el dia 28 de setembre començarà per als estudiants de primer de la resta de graus.
La Metodologia Multimodal Blanquerna-URL es pot aplicar perfectament al segon semestre del curs, si convé. També es pot substituir per un model presencial al 100 %, o bé per un altre d’íntegrament virtual, en funció de l’evolució de la crisi sanitària i de les indicacions de l’Administració.

Inversió en tecnologia

Per adaptar tots els graus a aquesta nova forma de docència, Blanquerna-URL ha fet una inversió important per equipar diverses aules amb una càmera i un micròfon que captaran tot el que es digui i es faci a la sala. Així, l’alumnat que segueixi la sessió en streaming podrà interactuar amb l’equip docent i amb la resta d’estudiants amb naturalitat i fluïdesa, sense perdre’s cap detall. Aquest fet permetrà, d’altra banda, que si es produeixen nous brots de la pandèmia i cal un confinament parcial d’un grup d’estudiants, aquests puguin seguir les classes des de casa i amb normalitat total.
Blanquerna-URL, un espai segur

Durant els mesos de maig i juny, els serveis tècnics i els de manteniment de Blanquerna-URL han treballat per fer que tots els edificis de la institució siguin un espai segur. S’ha procedit a desinfectar tots els edificis, a senyalitzar amb cartells les mesures d’higiene i prevenció, a instal·lar gel desinfectant, a dissenyar les entrades i sortides per evitar aglomeracions de persones i a redistribuir els despatxos o instal·lar-hi mampares per mantenir la distància de seguretat necessària que aconsellen les autoritats sanitàries.

De cara al curs vinent, tots els edificis estan preparats per acollir els professors, el personal d’administració i serveis i els estudiants. Les empreses que presten els diferents serveis a Blanquerna-URL ―neteja, seguretat, restauració, instal·lacions d’aire condicionat― disposen del protocol necessari per mantenir tots els espais d’acord amb la normativa que marquin les autoritats sanitàries.