Durant les darreres setmanes, la situació de la covid-19 ha generat un fort impacte en tots els sectors de la societat. En aquest escenari, Joan Arévalo, president de la Comunitat Minera Olesana, explica la gestió que ha fet la cooperativa de l’aigua per fer front a les conseqüències de la pandèmia. També detalla en quin punt es troben projectes com el d’Olesa Aigua Segle XXI i avança les darreres novetats que envolten la cooperativa de segon grau Aigua.coop.

Han estat unes setmanes insòlites. Quines mesures de prevenció ha pres la Comunitat Minera Olesana arran de la situació de la covid-19?

Aquestes darreres setmanes, ens hem hagut d’anar adaptant a la situació generada per la propagació del virus. Ho hem fet sempre seguint totes les recomanacions indicades pels organismes competents. Cal tenir en compte que a la cooperativa oferim un servei imprescindible a la població i, per tant, des d’un primer moment vam tenir molt clar que el nostre principal objectiu era poder garantir en tot moment el servei d’abastament d’aigua potable a Olesa. Per això, coincidint amb el decret de l’Estat d’Alarma, ràpidament vam posar en marxa un pla de contingència. Vam adaptar-nos per seguir oferint l’atenció als socis exclusivament per telèfon i correu electrònic; vam augmentar la comunicació amb la ciutadania i vam doblar l’estoc de productes químics per assegurar el funcionament de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) del Mas de les Aigües durant 60 dies en l’hipotètic cas que hi haguessin problemes d’abastiment.

La cooperativa ja torna a oferir l’atenció presencial a les oficines. Quines mesures higièniques ha pres per protegir els usuaris i el personal?

De seguida que es va decretar l’Estat d’Alarma, vam haver d’aturar l’atenció presencial que oferim regularment a les nostres oficines, però ens vam adaptar a la nova situació. Així, durant els primers quinze dies, el nostre equip de professionals va estar responent les consultes dels socis i sòcies a través del correu electrònic i del telèfon. Mentrestant, vam començar a instal·lar a les oficines pantalles protectores de metacrilat, un fet que ens ha permès poder reobrir les oficines. Tot i així, oferim l’atenció presencial en un horari reduït: de dilluns a divendres de 9 a 13h i els dijous també de 16:30h a 19h. Com que volem protegir al màxim els nostres socis i sòcies i el nostre equip de professionals, seguim totes les indicacions de neteja i desinfecció constant de les instal·lacions per evitar la propagació del virus. Estem sent molt meticulosos.

Durant el confinament, la CMO ha notat un augment del consum domèstic de l’aigua? Aquest creixement ha compensat el descens del consum industrial?

Si comparem les dades del consum domèstic d’aigua d’aquestes últimes setmanes amb les que es van registrar a Olesa el mateix període de l’any anterior, podem dir que el consum d’aigua a les llars s’ha mantingut. No ha fet gaire calor, ha plogut molt… En canvi, el consum d’aigua industrial i públic sí que ha patit un fort descens. Amb bona part del teixit comercial i empresarial d’Olesa tancat i equipaments com les escoles o les instal·lacions esportives aturats, hem estat facturant 6.000 metres cúbics d’aigua menys al mes.

Durant l’estat d’alarma, s’han registrat gaires casos de rebuts impagats per part d’usuaris i usuàries amb dificultats econòmiques arran de la covid-19? Com s’han gestionat?

Sí. De fet, se n’ha detectat un augment. A principis d’abril vam tramitar el cobrament de la factura corresponent al primer trimestre d’any. Normalment, el banc ens retorna unes 200 factures. Aquest cop, però, la xifra s’ha enfilat fins a les 700. Hem de tenir clar que no es tracta de factures retornades per socis i sòcies que no volen pagar, sinó per aquells que no poden fer-ho. Serà un dels temes importants que, com a cooperativa, haurem de gestionar en els propers trimestres. De moment, ja hem pres la decisió de tornar a enviar les factures retornades però sense cobrar als seus titulars cap tipus de recàrrec, com es faria normalment. Hi ha moltes famílies que, de cop, han deixat de tenir ingressos. Com a cooperativa que som, gestionarem aquests casos aplicant-hi sensibilitat social i vetllant pel bé comú.

A principis d’abril, la CMO va fer públic un comunicat conjunt amb l’Ajuntament d’Olesa. De quina manera han col·laborat la cooperativa i l’administració local per fer front a la situació del coronavirus?

Primer de tot, cal recordar que el servei d’aigua és municipal i que nosaltres en tenim la concessió. Per tant, entre la cooperativa i l’administració, sempre hi ha una comunicació fluida. Des del primer moment, per exemple, vam explicar a l’Ajuntament d’Olesa les mesures que havíem pres per poder assegurar que l’ETAP del Mas de les Aigües seguís proporcionant aigua amb totes les garanties sanitàries. Alhora, ens vam coordinar amb el consistori per desinfectar i clausurar les fonts urbanes gestionades per la CMO, d’acord amb les indicacions emeses pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L’aigua no suposava cap tipus de perill pel contagi, però sí el contacte de la ciutadania amb les aixetes.

Globalment, com valora la resposta de la CMO a la situació de la covid-19?

En fem una valoració positiva: malgrat la situació, hem pogut seguir assegurant la higiene, la salubritat i la qualitat de l’aigua que abasteix Olesa. També hem vetllat en tot moment per la salut dels socis i sòcies, així com també per la del nostre personal. Però la resposta de la CMO no acabarà aquí. Com ja he explicat, durant aquest segon trimestre haurem de decidir com reaccionem a la situació de vulnerabilitat que estan vivint alguns dels nostres socis. Tenim clar que, encara que no hagin pagat la factura, nosaltres no els tancarem l’aigua. En comptes d’això, estudiarem aplicar mecanismes com la possibilitat de flexibilitzar o ajornar aquests pagaments.

De fet, ja estem esbossant un pla estratègic per veure quina és la millor solució per fer-hi front. Amb previsió, hem comprovat també que aquestes factures impagades no suposin cap problema de tresoreria per a la cooperativa. Per situar-nos, nosaltres som una cooperativa molt capitalitzada. Tanmateix, tenim una particularitat: no tenim grans quantitats de diners en caixa sinó molt de capital invertit i immobilitzat. Això el que fa és que tinguem accés molt fàcilment a línies de crèdit.

És per això que, amb la intenció de seguir actuant amb cautela davant d’aquesta nova situació generada arran de la covid-19,  ens hem acollit a un préstec impulsat per l’Estat espanyol que ens permetrà disposar de fins a 150.000 euros en l’hipotètic cas de patir problemes de tresoreria. Si no el fem servir, no pagarem cap tipus d’interès. No som una empresa nascuda abans-d’ahir: tenim 150 anys d’història i seguirem oferint aigua de qualitat al municipi.

Més enllà de la reacció al coronavirus, la cooperativa té altres projectes actius de llarg recorregut. És el cas de la cooperativa de segon grau Aigua.coop. En quin punt es troba actualment?

Hem de recordar que Aigua.coop va néixer de la mà del grup cooperatiu CLADE, de la cooperativa RAX i de la CMO amb l’objectiu de donar suport tècnic, administratiu i jurídic a aquells col·lectius, emprenedors i ajuntaments que estiguin interessats a adoptar el sistema cooperatiu per gestionar l’abastament integral de l’aigua municipal. Som un referent. Avui en dia n’hi ha molts que ja han trucat la nostra porta per saber la feina que fa la CMO. N’han vist els bons resultats i volen que els gestionem el servei. És el cas, per exemple, de la urbanització de Can Vinyals, on la junta de propietaris ens ha encomanat la gestió del subministrament de l’aigua. També tenim pendents propostes de gestió amb ajuntaments veïns. Prendre aquest tipus de decisions és, també, una font més d’ingressos per a la CMO.

La Comunitat Minera Olesana també té en marxa des de fa anys el projecte Olesa Aigua segle XXI. Per què és important pels olesans i olesanes? Quina feina s’ha fet fins ara?

El projecte impulsat per la CMO tenia com a gran objectiu garantir i diversificar les fonts de proveïment d’aigua d’Olesa i millorar-ne la qualitat organolèptica. Avui en dia podem dir que ja l’hem complert. De fet, la ciutadania ho ha pogut comprovar amb els seus propis ulls: hem fet noves fonts com la de Can Carreras, la de Can Solé o la de La Rutlla. Dins el projecte, hem aconseguit habilitar un nou punt de captació d’aigua diferent al del riu. Ara, ja podem extreure aigua de xarxa del pou de Santa Oliva. Això suposa un gran estalvi econòmic, però sobretot un important estalvi energètic i una acció més de la cooperativa encaminada a la sostenibilitat.

Quines accions preveuen dur-se a terme aquest 2020, dins del projecte Olesa Aigua segle XXI?

Si bé no es materialitzarà aquest any, sí que seguim treballant en un gran projecte de futur. Quan es va reurbanitzar la riera de Can Carreras, la CMO es va anticipar i va fer-hi passar una canonada de servei. Actualment va buida però, si en un futur el canvi climàtic ens dibuixa una situació de manca de pluges, podríem connectar-la amb el pou situat sota la plaça de l’Oli i tractar-ne l’aigua per poder connectar-la a la xarxa. A la CMO fa anys que ens preparem per fer front de la millor manera possible als efectes que tindrà el canvi climàtic per Olesa.

Per altra banda, aviat s’iniciarà una campanya per tal d’actualitzar les bases de dades que la cooperativa utilitza per posar-se en contacte amb els seus usuaris i usuàries. En què consistirà?

Aquests dies, arran de l’auge del teletreball, ha quedat constatat un fet: gairebé tothom té i utilitza un compte de correu electrònic. Hem vist com moltes empreses, que han tancat físicament per la covid-19, han pogut seguir comunicant-se amb els seus clients i treballadors a través d’aquesta eina. Nosaltres senzillament volem fer una crida als nostres socis i sòcies perquè ens facilitin el seu correu electrònic i puguem millorar la nostra comunicació. No només podran estar informats del que passa a la cooperativa, sinó que també podran rebre la factura digitalment tres dies abans que es gestioni el cobrament. És, alhora, una acció més de la cooperativa per intentar frenar el canvi climàtic: si estalviem paper, conservem boscos. Demanem que els socis i sòcies de la CMO ens truquin al telèfon 93 778 18 99 i dediquin un minut a revisar les seves dades. Entre tots aquells que ho facin, sortejarem diverses sorpreses per premiar-los. A banda d’això, voldria donar les gràcies a tot l’equip de professionals, gerent i tècnics. Aquests dies complicats, tots ells han estat prestant un servei molt important i ho han fet amb eficiència.