Des d’aquest mes de maig el Grup Clade forma part de la comissió de Responsabilitat Social de la Cambra de Comerç de Barcelona, després d’acceptar la invitació feta pel seu President, el Sr. Àngel Giralt Puig.

Aquesta comissió s’entén com un òrgan consultiu d’informació i assessorament del Ple, el Comitè Executiu i el President de la Cambra, aportant coneixement i opinió entorn a temes d’interès empresarial, a fi de generar debat i opinió a través de les seves propostes.

El grup Clade ha estat convidat a formar part d’aquesta comissió en atenció a l’experiència i els coneixements desenvolupats en temes de responsabilitat social per les empreses en formen part. Nogensmenys, ha estat el primer  grup en dur a terme el càlcul del Valor Social Integrat de forma conjunta.

Des de Clade estem convençuts que és necessari visualitzar els valors i les pràctiques que s’estan duent des de l’economia social, i que poden tenir un gran recorregut en el conjunt del teixit empresarial català.