El Programa d’acords voluntaris i el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción són dos programes impulsats per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri per la Transició Ecològica de l’Estat Espanyol per a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH).

Els dos programes ofereixen eines, suport i reconeixement a les organitzacions que de manera voluntària volen establir un compromís per a reduir les seves emissions de GEH. A més, posen a la seva disposició una calculadora específica per poder estimar les emissions associades a l’activitat de l’organització i així poder elaborar l’inventari d’emissions de GEH i definir un pla de reducció d’emissions.

Anthesis Lavola, a través de Gestió del CO2, ha validat un any més el formulari d’Actuació del Programa d’acords voluntaris que conté l’inventari de 2019 i el plantejament de mesures a realitzar durant el 2020. També, ha realitzat l’inventari per a la Secció A – Petjada de carboni no verificada- del Registro de huella, compensación y proyectos de absorción, que es troba en procés de revisió per part del Ministeri per la Transició Ecològica de l’Estat Espanyol. Amb ambdues iniciatives Lavola demostra, un any més, el seu compromís contra el canvi climàtic.

Reduint emissions des de 2010

Des de l’adhesió al Programa d’acords voluntaris, al 2010, s’ha aconseguit disminuir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle un 53%, passant de 176,11 tones de CO2 equivalent al 2009 a 83,42 tones de CO2 equivalent al 2019. I des de l’adhesió a la Secció A del Registro huella de carbono, al 2015, s’han reduït les emissions un 46,74%.

Per seguir en aquesta línia, s’ha plantejat una nova mesura a realitzar durant l’any 2020 per tal de seguir reduint les emissions que es generen: la priorització de l’ús del cotxe elèctric i híbrids envers la resta de cotxes de la flota pròpia (cotxes gasolina i dièsel), així com també la priorització, sempre que sigui possible i viable, de l’ús de videoconferències. La implantació d’aquestes mesures permetrà reduir les emissions derivades del transport propi de l’organització i també del transport extern de viatges comercials.