A través d’Arç Cooperativa, una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables, Previsora General ha col·laborat, proveint sense cap cost, les assegurances necessàries per el col·lectiu de voluntariat que durant aquest dies desenvolupen la seva tasca, en un moment en què aquesta acció voluntària és absolutament vital per a col·lectius de risc o persones en situacions de vulnerabilitat.

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) i la Cooperativa Arç, amb l’aval de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, han posat en marxa aquesta iniciativa i han establert un nou protocol per facilitar i promoure l’acció de voluntariat de les persones que formen part d’aquestes xarxes d’arreu del territori.

Fins al moment aquestes persones voluntàries, estaven realitzant la seva tasca sense la protecció legal d’una entitat constituïda formalment i sense cap protocol que permetés la lliure circulació per dur a terme l’acció voluntària a  peu de carrer.

Previsora General ha volgut col·laborar amb aquesta iniciativa per tal de donar les cobertures, amb l’assegurança més adient, a totes aquestes persones i promoure així el suport mutu amb seguretat i empara legal.