Blanquerna ha decidit augmentar en 150.000 euros el seu fons de beques socials. Aquest fons ja comptava amb una aportació de 750.000 euros per a cada curs.

Aquesta és una de les tres mesures econòmiques que el Consell de direcció de Blanquerna ha pres per fer front a les possibles dificultats de les families provocades per la pandèmia de la COVID-19.

A més de la possibilitat d’accedir a aquestes beques, també s’ha previst per a aquells alumnes i famílies que tinguin dificultats significatives per pagar els corresponents rebuts, l’ajornament de les quotes. Per ser beneficiari d’alguna d’aquestes mesures, caldrà acreditar-ho amb la justificació corresponent i presentar un escrit a l’administració de la facultat.

Atès l’impacte social i econòmic de l’actual pandèmia, Blanquerna-URL farà, de manera excepcional per al curs 2020-2021, una modificació a la baixa del percentatge corresponent al primer pagament de la totalitat de la matrícula, que consistirà en el 35% i no el 50% com és habitual. Es mantindrà com tots els cursos el sistema de 9 mensualitats per abonar la resta de l’import.

A més d’aquestes mesures econòmiques, Blanquerna va habilitar des del primer moment les plataformes necessàries per seguir oferint les classes online en l’horari previst, tal com va decretar el Govern.

Les activitats lectives continuaran en modalitat no presencial durant els mesos d’abril i previsiblement maig, a l’espera de l’evolució de la pandèmia i de les mesures i indicacions de les autoritats competents.

Davant l’elevada probabilitat que les proves d’avaluació final del segon semestre no es puguin dur a terme presencialment, Blanquerna ja està treballant en un protocol per assegurar que es puguin fer online, procurant mantenir les mateixes dates que figuren al calendari acadèmic.

En cas que les autoritats sanitàries permetin fer activitats presencials a les universitats durant els mesos d’estiu, s’aplicarà un pla específic perquè els estudiants puguin dur a terme les activitats d’assignatures que requereixin l’ús d’instal·lacions i/o equipaments específics (tecnològics, laboratoris, esportius, etc.). La reprogramació d’aquestes activitats, que es farà segons les conveniències i necessitats de la formació dels perfils professionals de cada titulació, permetrà seguir oferint als estudiants oportunitats rellevants per facilitar l’adquisició de les competències professionals de la seva titulació. Aquestes activitats es duran a terme quan les autoritats sanitàries ho permetin i els responsables acadèmics ho considerin més apropiat.

Totes aquestes mesures es troben recollides en un comunicat que s’ha enviat avui a tota la comunitat Blanquerna (professorat, personal d’administració i serveis i estudiantat de les tres facultats i de Serveis generals).