El passat diumenge 26 de gener més de 300 socis i sòcies de treball d’Abacus cooperativa es van reunir a l’auditori de l’INEFC  en el marc del debat al voltant del Pla de Gestió 2020.

La Trobada, convocada pel Consell Rector de la cooperativa,  es va centrar en compartir la situació d’Abacus per emmarcar les línies principals del Pla de Gestió 2020, en consonància amb el seu pla estratègic 2019-2021, recollint la veu de les persones sòcies de treball mitjançant diferents mecanismes de participació presencials i digitals amb una alta resposta.

Durant l’acte, Miquel Àngel Oliva va compartir els dos grans eixos de treball que per a aquest any com són l’acceleració i consolidació del procés de transformació digital a tots els nivells i l’aposta pel món infantil, especial al sector de les escoles, contribuint a la diferenciació i generació de proposta de valor d’Abacus.

En paral·lel, es treballarà per facilitar l’omnicanalitat en l’experiència de consum amb valors responsables, es desenvoluparan diferents projectes de sostenibilitat i s’apostarà per l’expansió cap a altres territoris. Durant l’any 2020 es posarà en marxa el nou espai de referència a Barcelona i es treballarà per a la generació d’aliances amb visió cooperativa, especialment a Catalunya.

Per altra banda, en el marc del Pla Estratègic 2020 es posaran en marxa noves mesures de millora del compromís amb la sostenibilitat especialment en tots els aspectes relacionats amb el mon escolar laboral.

La cooperativa està valorant les més de 100 propostes aportades pels diferents socis de treball  a traves de  4 grups de treball específics centrats en producte, vendes, millora de serveis i processos amb la finalitat d’incorporar les propostes al seu pla de gestió 2020.