El projecte Life Alnus estrena una exposició itinerant “Els boscos del riu, els grans desconeguts”. La intenció és explicar a la ciutadania què són els boscos del riu i quines són les accions de conservació i restauració que el projecte implementa a les conques del Ter, Segre i Besòs.

Life Alnus desenvolupa de manera experimental a Catalunya una estratègia de conservació de les vernedes mediterrànies, considerades hàbitats d’interès comunitari, que permeti invertir la regressió i la degradació de les riberes i crear un model exportable a la resta de l’arc biogeogràfic mediterrani.

És un projecte de la Unió Europea i té una durada de 4 anys, fins al juny del 2021. Està inclòs dins del programa LIFE Nature & Biodiversity, que cofinança projectes a favor del medi ambient i el desenvolupament sostenible en àrees incloses dins la Xarxa Natura 2000 (XN2000). Promouen aquest projecte el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament de Granollers, el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis, la Fundació Catalunya la Pedrera i MN Consultors en ciències de la conservació.

L’exposició és un dels diferents elements de comunicació que s’han creat per explicar el projecte de manera itinerant per diversos municipis.

Disseny i producció de l’exposició

L’equip de comunicació d’Anthesis Lavola ha creat els continguts, estructura i format de l’exposició itinerant. Ho ha fet cercant materials el màxim de sostenibles. Hi ha 8 plafons fets amb fusta de pollancre, de fàcil muntatge i desmuntatge per permetre’n el seu trasllat. Tenen diferents elements interactius mecànics que busquen la interacció del visitant, i està en 3 idiomes per facilitar-ne la comprensió al màxim número de visitants.

Amb l’exposició es tanca una part significant  del projecte Life Alnus executat per Anthesis Lavola. Al costat de l’exposició, l’equip del projecte ha treballat en la creació de la marca i el lema “Life Alnus, els boscos de riu”, ha fet la imatge gràfica del projecte i ha dissenyat diversos elements per la seva difusió. Des de la pàgina web lifealnus.eu fins a un vídeo de presentació o plafons informatius de les accions del projecte als llocs d’actuació on es realitzen les accions de conservació.