Suara Cooperativa ha fet un nou pas per la innovació amb un conveni de col·laboració amb el Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI). L’acord l’han firmat el director del CIMTI, Manel Balsells, i el codirector general de Suara Cooperativa, Tomàs Llompart.

El projecte CIMTI sorgeix arran d’un conveni de col·laboració del Departament de Salut i l’AQuAS i una aliança estratègica amb el centre CIMIT de Boston, consistent en la promoció, captació, avaluació, i facilitació de l’acceleració, inversió i creixement, de projectes en l’àmbit de la  salut, utilitzant un model internacionalment conegut com és el del Centre CIMIT de Boston.

En virtut d’aquest acord, Suara podrà participar en el Projecte CIMTI presentant els seus projectes en l’àmbit de la salut o social, que seran avaluats pel centre CIMIT de Boston per seleccionar si es poden acollir al programa Impacte.  Aquest programa dona accés a una xarxa d’experts en la tecnologia objecte del projecte, a la formació i mentorització mitjançant la implementació de les metodologies del centre CIMIT de Boston i a la cerca de finançament per accelerar l’arribada a mercat del projecte en qüestió, entre d’altres.