Abacus cooperativa avança en la formació societària amb la implantació del nou Pla de Formació Societària, Fem Abacus.

Fem Abacus es fonamenta en tres pilars sobre els quals pivota l’itinerari de formació:

  • En primer lloc, el relat compartit; identificar els aspectes centrals del relat Abacus, per tal que les persones sòcies de treball puguin conèixer-lo, comprendre’l i compartir-lo.
  • En segon lloc, un model de governança propi; conèixer i comprendre el model de cooperativa és essencial per garantir la participació i la implicació de les persones sòcies en el projecte.
  • En tercer lloc,un entorn que cal comprendre; aprendre a observar i interpretar els canvis que s’estan succeint a la nostra societat per tal d’adaptar-nos-hi i continuar construint futur tot transformant les maneres de consumir i de participar.

El pla està dissenyat en forma d’itinerari formatiu, amb continguts  específics  per a cada etapa en funció del procés de la incorporació gradual de la persona a la cooperativa:

arribada a la cooperativa, incorporació com a soci/a de treball temporal, incorporació com a soci/a comú/na i formació i acompanyament quan la persona jaja ha fet una trajectòria a la cooperativa com a sòcia de treball comú.

Durant aquest mes d’octubre Abacus ha posat en marxa la tercera fase de la Formació Societària, amb més de 40 persones sòcies de treball temporal que han fet el pas a sòcies comunes, participant a la sessió formativa #SomComunitat centrada en l’arrelament de continguts mitjançant una gran diversitat de dinàmiques, exercicis pràctics i diàlegs grupals.

El pla de formació societària es complementa amb altres activitats societàries de la cooperativa, per tal d’afavorir una major comprensió i implicació de lespersones sòcies de treball en el model cooperatiu d’Abacus. #SomComunitat ha donat un pas més, posant en valor l’economia social i solidària a la vegada que incorpora continguts relacionats amb aspectes fundacionals de la cooperativa i la seva raó de ser, el sistema de governança propi que permet la gestió d’un projecte col.lectiu des dels valors on les persones participen i s’impliquen, com a socis de treball d’una cooperativa de consum i les tendències de consum.

Aquest plantejament genera una reflexió entre les persones participants sobre els  reptes i oportunitats de la cooperativa per fer front a un entorn canviant, exigent i molt competitiu, mitjançant la transformació digital generadora d’eficiència i la gestió per valors que permet més oportunitats de connexió amb el consumidor que reclama més compromís i activisme de les marques. També es treballen habilitats i reptes per generar models més eficients i innovadors aportant una experiència de compra  de qualitat a la comunitat de socis de consum, a la vegada que es continua construint un projecte il·lusionant i de futur per als socis de treball .

#SomComunitat està rebent molt bones valoracions  per les persones assistents i ha comptat amb la participació i implicació de diferents àrees de responsabilitat de la cooperativa i  la Presidència d’Abacus per oferir una formació d’alta qualitat a la vegada que pràctica, participativa i entenedora.