L’activitat de Suara Cooperativa va créixer durant l’any 2018 i va atendre 46.596 persones, un 8% més que l’any anterior. En paral·lel van créixer els llocs de treball (de 3.977 a 4.219) i el nombre de persones sòcies (de 1.143 a 1.147). També es van incrementar el nombre de projectes gestionats (de 221 a 230), i van créixer les hores de prestació de serveis d’atenció domiciliària (de 3.242.094 a 3.640.387 hores).

Per segon any consecutiu, s’ha calculat el balanç social de Suara, que fa una estimació del valor generat a la societat, més enllà de l’impacte econòmic estricte, quantificant el valor social que l’activitat aporta als diferents grups d’interès. La metodologia utilitzada ha estat la del Dr. José Luis Retolaza de la Universitat de Deusto i el seu equip de GEAccounting, que objectiva i visualitza el valor creat per una entitat. El resultat d’aquest càlcul estimatiu per al 2018 per part de Suara és d’un valor social integrat de 214.332.741 €.

En clau econòmica, els ingressos d’explotació de Suara Cooperativa van arribar a 96.960.876 € durant l’exercici 2018, amb un increment del 14,6% respecte l’any 2017. També van créixer els fons propis de la Cooperativa fins a 19.004.774 €, reforçant més la solvència financera respecte el 2017. L’Assemblea General de sòcies i socis va aprovar la memòria de gestió i els comptes anuals el passat dissabte 1 de juny de 2019 al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona.

En clau qualitativa, el 2018 es va publicar i implementar la ‘Guia per acompanyar les persones malaltes de càncer’ (que el passat 4 de juny va rebre el premi Impacta que atorga la Fundació Factor Humà) i es va commemorar el 10è aniversari de la creació de Suara.

Accedeix a la memòria fent clic aquí.