El valor social de Clade ascendeix a més de 453 milions d’euros i multiplica per 135 el resultat econòmic

L’objectiu del Grup Clade, el grup empresarial de l’economia social més gran de Catalunya, és aplicar-lo a la resta de les empreses del grup progressivament

El Grup Clade ha realitzat durant el 2018 la segona fase del projecte per calcular el valor social d’algunes de les empreses que, en el seu conjunt, sumen 453 milions d’euros.

Calcular el valor social sorgeix de la necessitat de conèixer què generen les empreses a la societat, més enllà del seu impacte econòmic. Les metodologies d’anàlisi i mesura són objectes d’investigació, pel creixent interès de l’emprenedoria social, la inversió d’impacte, la inversió filantròpica i l’exigència de major transparència de la societat cap a les empreses i les administracions públiques. Aquesta tendència general fa més urgent disposar d’instruments de quantificació del valor social que ofereixin elements d’avaluació del retorn social i econòmic d’aquestes organitzacions.

Des de l’any 2011, s’està aplicant la metodologia d’anàlisi del valor social integrat, un exercici de quantificació que resulta especialment útil per a les empreses socials. Amb aquesta missió, cinc entitats del Grup Clade –Abacus, Escola Sant Gervasi, Fundació Blanquerna, Lavola i Suara- han pres part d’aquest estudi.

De què parlem quan parlem de valor social integrat

El valor social integrat (VSI) representa el valor social –econòmic i social- generat per una organització durant un període de temps determinat. De la mateixa manera que hi ha indicadors financers que serveixen per determinar el rendiment i la viabilitat d’una empresa, com els EBITDA o els ROE, el VSI quantifica monetàriament el valor social que genera any rere any una entitat en l’àmbit de la seva activitat.

D’aquesta manera, la metodologia integra les dimensions econòmiques i socials per establir un sistema de comptabilitat social amb l’objectiu d’incorporar aquesta unitat de mesura de forma continuada en la gestió.

Exercici de transparència i eina de futur

Les empreses del Grup Clade que han pres part d’aquesta experiència han compartit l’objectiu de participar d’un exercici de transparència intern per disposar d’una eina d’anàlisi de cara al futur.

Al llarg de l’any 2018, com ja va fer en el període de l’any anterior, Clade ha impulsat aquesta iniciativa per introduir el sistema de comptabilitat social del VSI en cinc de les onze empreses socials que constitueixen el grup. Cada una d’aquestes empreses han seguit un procés de formació amb el Dr. José Luis Retolaza de la Universidad de Deusto i altres membres del seu equip de GEAccounting, l’entitat impulsora del valor social integrat, per dur a terme el procés metodològic d’aquest càlcul.

El valor social integrat multiplica per 135 el resultat econòmic. Això posa en relleu la gran capacitat de generar valors social en comparació amb la capacitat de generar excedents; factor d’identitat de les empreses de l’economia social.