Abacus cooperativa avança en el compromís del Pla Estratègic d’innovar en els àmbits de la distribució, el consum i el cooperativisme, ha dut a terme un extens procés participatiu amb socis de consum i de treball, del que han sorgit més de 300 idees, de les quals se n’han escollit dues per implementar en forma de projecte pilot.

Per a la implementació d’aquests dos pilots s’han escollit els establiments de Terrassa i de Fabra i Puig (Barcelona) per testejar el seu funcionament, el potencial de millora i la possibilitat d’estendre-ho a altres establiments.

Totes les propostes que s’han presentat s’han basat en tres dels objectius de la cooperativa que marquen el seu pla d’acció fins a l’any 2021, com són obrir els establiments d’Abacus a iniciatives comunitàries a partir d’aliances amb altres actors de l’economia social i solidària, i crear espais oberts d’intercanvi comunitari; afavorir el consum responsable i la seva divulgació des de la formació i la informació; i dotar de nous usos a les botigues per millorant l’experiència de compra.

Dues propostes innovadores per a un consum més responsable

A partir d’aquest procés d’anàlisi s’han implementat dues propostes pilot que s’han posat en marxa des de mitjans de juliol fins a finals d’agost per avaluar el seu impacte i estudiar com adaptar les experiències per traslladar-les a altres establiments Abacus. Per aquests pilots s’han escollit els establiments de Terrassa i Fabra i Puig (Barcelona).

A Terrassa s’ha posat en marxa el projecte “Nens responsables”, un espai lúdic en el qual els nens aprendran valors, com la sostenibilitat, a través de dinàmiques que els permeten actuar des del compromís i la responsabilitat. En les diferents àrees, les nenes i nens podran jugar, compartir, cooperar o fer manualitats on es promou la reutilització i el reciclatge.

A la botiga barcelonina de Fabra i Puig, s’ha posat en marxa el projecte “Crea el teu camí” on el client obté recomanacions de productes a partir de la resposta a un seguit de preguntes, creant un innovador recorregut personalitzat per a cada client en funció de les seves preferències i generant una interacció que deriva en una nova experiència de compra. Al final del recorregut, s’obrirà un ventall de possibilitats que podrà provar abans de l’elecció final. Aquest és un model d’espai inspirador al servei de la creativitat del client.

Aquest projecte d‘innovació d’Abacus cooperativa ha estat promogut per la Generalitat de Catalunya en el marc dels Projectes Singulars de promoció de l’economia social i la creació de cooperatives i societats laborals i compta amb el finançament del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Aquesta iniciativa té com a finalitat facilitar el consum amb coneixement i valors en l’àmbit educatiu, cultural i de lleure i establir aliances amb altres agents de l’economia social i solidària.

Al setembre, s’avaluaran els resultats dels dos pilots introduint millores als prototips per optimitzar el funcionament d’aquests innovadors espais als establiments Abacus.